NEVŞEHİR İLİ

ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ’NİN 2021-2022 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL İLAN VE GÜNDEMİ

Nevşehir İli Arı Yetiştiricileri Birliğimizin 2021-2022 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 19 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 14:00’de Turgut Özal İş Merkezi Toplantı Salonu-Ürgüp/NEVŞEHİR adresinde, birinci toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 26 Nisan 2023 Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılmasına yönetim kurulumuzca karar verilmiştir.

Sayın üyelerimizin belirtilen yer ve saatte hazır bulunmaları önemle rica olunur. 14/03/2023

 

                                                                                                              Ali UMUTLU       Hakkı TOMBAZ

                                                                                                              Birlik Başkanı                     Bşk.Yrd.

                G Ü N D E M :

1-       Açılış ve yoklama.

2-       Divan başkanlığının teşekkülü ve divana evrakları imzalama yetkisinin verilmesi.

3-       Atatürk ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşu.

4-       2021-2022 yıllarına ait Yönetim ve denetleme kurulu raporların okunması.

5-       2021-2022 yıllarına ait Bilanço ve gelir-gider cetvellerinin okunması.

31 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI 31 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

6-       Okunan raporlar, bilanço ve gelir-gider cetvelleri üzerinde görüşme açılması, yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ayrı ayrı aklanması(ibra edilmesi).Bilanço ve gelir-gider cetvellerinin yıllar itibariyle ayrı ayrı kabulü.

7-       2023-2024 yıllarına ait Tasarı (tahmini) Bütçesinin görüşülmesi, ücretlerin tespiti, giriş ücretlerinin, plaka ücreti, ortaklardan alınacak aidat miktarlarının görüşülüp karara bağlanması, kalemler arasında aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi ile bütçenin kabulü.

8-       T.C.Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 05/10/2022 Tarih ve 7237527 Sayılı yazısında belirtilen kovan plaka gelirlerinin görüşülmesi

9-       Dilek ve temenniler.

10-   Kapanış.