Nevşehir İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan destek açıklamasında, kamu mühendislerinin Türkiye’nin her alanda gelişmesi ve çağının ilerisinde olması adına gece gündüz faaliyet gösterdiği ancak özlük hakları konusunda birçok mesleğin çok gerisinde kaldığı belirtildi.

Nevşehir İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kamu mühendisleri tüm altyapı, üstyapı, kamu yapıları, otoyol, köprü, tünel, baraj, hastane, okul, demiryolu, tarım ve ormancılık, TOKİ, havaalanları, tersane ve atölyeler, tren projeleri, bilişim sistemleri, savunma sanayii ve enerji santralleri gibi tesislerin; Ar-Ge, teknik şartname ve projelendirme, ihale, yapım, kontrollük ve kabul işlemleri, işletme ve bakım aşamalarında aktif görev almaktadırlar. Söz konusu işlerin teknik olarak tasarlanması, yapılması, bakımı ve işletilmesiyle ilgili birinci derecede sorumluluk almaktadırlar. Kamuda çalışan mühendislerin özlük haklarının yıllar içinde dengi olan hâkim, savcı ve doktorluk gibi mesleklerin çok gerisinde kaldığı görülmektedir. Son zamanlarda; sağlık personelleri, öğretmenler, adalet personelleri, akademisyenler, din görevlileri gibi birçok kamu personeline çeşitli düzenlemelerle iyileştirmeler yapılmıştır. Ancak projelerin her aşamasında görev yapan Kamu Mühendislerinin birinci derecedeki sorumluluklarına rağmen ne yazıktır ki elde ettikleri ortalama gelir 2023 Nisan ayı verilerine göre sadece 18 bin TL civarındadır.

Yoksulluk sınırının 30 bin TL civarı olduğu düşünüldüğünde kamu mühendislerine verilen maaşın dengi meslek gruplarına kıyasla (Doktor, Hakim- Savcı) çok düşük seviyelerde kaldığı görülmektedir. 

6 Şubat 2023’te ülkemizde yaşanan deprem felaketinde mühendisliğin ne kadar önemli bir konu olduğu görülmüş ve kamu yararı adına, yapıların inşaat ve denetim aşamalarında, Mühendislerin daha fazla rol alması gerektiği ortaya çıkmıştır. 11 ili doğrudan bütün ülkeyi dolaylı yoldan etkileyen büyük deprem felaketinde, Mühendislerin aktif rol aldığı yapıların sapasağlam ayakta kaldığı, can ve mal güvenliği açısından yeterli durumda olduğu apaçık görülmüştür.

Cumhuriyetimize yakışır bir şekilde, Mühendislik mesleğinin ileriye taşınması, mesleki gelişimin teşvik edilmesi, bilgi ve tecrübenin ödüllendirilmesi ve övünülecek projelerin katlanarak devam etmesi ile çalışma barışının sağlanabilmesi için Kamu Mühendisleri Platformuna destek vermiş bulunuyoruz.”

HABER MERKEZİ

Editör: Yasin Yağımlı