NEVŞEHİR REKTEFİYE VE OTO YEDEK PARÇA İMALAT SANAYİ VE

TİCARET  ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

Sayın :..............................

Nevşehir Rektefiye ve Oto Yedek Parça İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2021 ve 2022 yılı yıllık olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.04.2023 Cumartesi günü saat 14:00'de Yeni Sanayi Sitesi 15.Blok No:2 NEVŞEHİR adresinde yapılacaktır.

Gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 08.04.2023 Cumartesi Günü saat 14:00'de aynı adreste yapılacaktır. Ortaklarımızın belirtilen tarihte yukarıdaki adreste hazır bulunmaları ilanen rica olunur.

                                          

                                                                                                         Yönetim Kurulu Bşk.

                                                                                                           TARKAN SİNDİ

GÜNDEM MADDELERİ :

1-      Yoklama ve Açılış

2-      Toplantı başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3-      2021 ve 2022 Yılı  Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, müzakere edilmesi,

4-      2021 ve 2022 Yılı  Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması ve müzakeresi,

5-      Yönetim kurulu faaliyet raporlarının ibrasının oya sunulması,

6-      Bilanço ve gelir tablolarının  onaylanmasının  oya sunulması, 

7-      Yeni Yönetim Kurulu seçimi,  görev süresi ve ücretlerinin görüşülmesi, 

8-      Dilek ve temenniler

9-      Kapanış

  Not: Toplantıya katılamayan ortaklar noter kanalı vekil tayin edebilir.