Nevşehir SMMMO, 14 Ocak 2022 tarih 31719 Sayı ile Resmi Gazete de yayınlanan Kooperatifçilik Eğitim Yönetmeliği ile kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin Kooperatifçilik Eğitimi alma zorunluluğu getirildiğini hatırlattı.

SMMMO’dan yapılan açıklamada, “1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 55 inci ve 65 inci maddelerinin üçüncü fıkralarının yürürlüğe girdiği 21.10.2021 tarihinde görev süresi devam eden üyelerde, yapılacak ilk seçimlere kadar kooperatifçilik eğitim şartı aranmadığını aktaran Sayın, “Kanunun 55 inci ve 65 inci maddelerinin üçüncü fıkralarında yer alan 9 aylık süre 31/12/2022 tarihine kadar seçilen yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler için bu tarihten itibaren başlar. Kooperatiflerin mevcut seçilmiş, yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile denetim kurulu asil ve yedek üyeleri görevlerine devam edebilmek için 01.10.2023 tarihine kadar eğitim almak zorundadırlar.” İfadelerine yer verildi.

ÜYELERİ EĞİTİM ŞARTINA TABİ KOOPERATİFLER

80 tonluk kantar hasat sezonuna hazır 80 tonluk kantar hasat sezonuna hazır

Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri, inşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler, ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatifler, faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifle ve faaliyet konusuna bakılmaksızın 1000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatifler. Şartlardan birini sağlayan faal kooperatiflerin üyeleri eğitim şartına tabidir.

Yapılan açıklamada, “Birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan kriterler için, seçimin yapıldığı genel kurul toplantı tarihi esas alınır.”

Hükümleri gereğince; Üst Birliğimiz TÜRMOB Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği uyarınca, Ticaret Bakanlığı’nca Eğitim Sağlayıcı Kuruluş olarak yetkilendirilmiştir. Eğitimler Ticaret Bakanlığının yetkilendirdiği Eğitim Sağlayıcı kuruluş olan TURMOB - SÜRGEM tarafından verilecektir. İlk grup Kooperatifcilik Eğitimleri 04.09.2023 tarihinde uzaktan eğitim ile başlayacaktır.  Başvurular ve kesin kayıtlar TURMOB SÜRGEM adına Nevşehir SMMMO’ya şahsen başvurularak ya da telefon üzerinden oda sekretaryasına müracaat edilerek yapılacaktır.

 Konu ile ilgili olarak, Ticaret İl Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Nevşehir Ziraat Odası Başkanlığı’na bilgilendirme yazılarımız gönderilmiş olup, kurumlarına ve odalarına kayıtlı bulunan kooperatiflerinin konu ile ilgili bilgilendirilmeleri istenmiştir. Eğitim yükümlülüğü kapsamında olan ilgili Kooperatiflerin yetkili kurullarının Nevşehir SMMMO sekretaryasına başvurarak eğitim süresi, programı ve diğer hususlarda bilgi almalarının gerektiği duyurulur.” denildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ