NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ihtisaslaşan üniversite olarak belirledikleri hedefler doğrultusunda açmayı planladıkları yeni bölüm ve programlar ile birlikte akademik kadroyu da güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Aktekin, “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisas Üniversitesi’ ilan edilen üniversite olarak, bulunduğumuz şehir, bölge ve ülkemiz için önemli proje ve çalışmalar yürütüyoruz. Gelişmiş akademik ve fiziki alt yapımız, nitelikli akademik kadromuz ve geniş ölçekli bölüm ve programlarımız ile ülkemizin tercih edilme oranı oldukça yüksek bir üniversite olarak belirlediğimiz hedeflerimiz doğrultusunda yeni açtığımız ve açmayı planladığımız bölüm ve programlarımızla birlikte akademik kadrolarımızı da güçlendiriyoruz.  Bu kapsamda üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Turizm Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun akademik birimlerine profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alacağız.” diye konuştu.

Rektör Aktekin "İlla Hû Mevlevî Mukabelesi" programına katıldı Rektör Aktekin "İlla Hû Mevlevî Mukabelesi" programına katıldı

6 PROFESÖR, 13 DOÇENT VE 17 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

23 Aralık 2022 tarih ve 32052 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümleri dâhilinde 6’sı profesör, 13’ü doçent ve 17’si de doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 36 öğretim üyesi ataması yapılacak.

NEVÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Turizm Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun akademik birimlerinde açık bulunan profesör ve doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24.ve 23. maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartıyla başvuruda bulunabilecek.2-25