Duru'dan Dünya Engelliler Günü mesajı Duru'dan Dünya Engelliler Günü mesajı

OSD-Kapadokya Tarihi Dersi bu hafta geç Hitit krallıklarından birisi olan ve Kapadokya bölgesinde bulunan ‘Tabal Krallığı’na ait ‘Topada Yazıtları’nda işlendi. 

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Hasan Tuncer sorumluluğunda yapılan derste, ‘Topada Yazıtları’ öğrencilere tanıtılarak, kendilerine Tabal Krallığı hakkında bilgiler verildi.

Bu haftaki derslerini Kapadokya bölgesinin tarihi bir noktasında işleyen öğrenciler bir yandan Kapadokya bölgesi hakkında yeni bilgiler elde edinirken, diğer yandan bölgenin tarihi ve doğal zenginliklerini yerinde görüp inceleme fırsatı bulmuş oldu.

TARİHİ TOPADA YAZITI HAKKINDA

Nevşehir’in Acıgöl İlçesi’nin 3 kilometre kuzeydoğusundaki Ağıllı köyü yakınlarında bulunan Topada Yazıtları, Luvi hiyeroglifi ile yazılmış olan 8 satırlık metni içermekte. Yaklaşık 5 metre yüksekliğinde kayalıklarla çevrili, alçak bir platonun doğu tarafında, dışarı doğru çıkık duran bir kayanın düzeltilmiş yüzeyi üzerine kazınmış yazıtın ilk satırı “Kahraman Büyük Kral Wasusarma, Kahraman Büyük Kral Tuwati’nin oğlu” diye başlıyor. Toplamda sekiz düşman kralla yapılan mücadeleler sonucunda elde edilen zaferin anlatıldığı Topada Yazıtları, Tabal Kralı Wasusarma’nın askeri başarılarını ve özellikle Parzuta şehrine karşı yapılan mücadeleyi içermekte. 

4-1963-258

Kaynak: HABER MERKEZİ