NEVÜ Avanos Güzel Sanatlar MYO Mimari Dekoratif Sanatlar Programı ile GSF Seramik ve Cam Bölümü öğrencilerine yönelik Avanos Güzel Sanatlar MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Bahadır Cem Erdem ve Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Şükran Doğru Gürpınar eşliğinde, Kızılçukur Vadisi’nden başlayan ve Çavuşin Köyü’ne kadar devam eden vadi yürüyüşü düzenlendi.

Vadi yürüyüşünde öğrencilere tarihte değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan Kapadokya Bölgesi’nin coğrafi oluşumu, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile birlikte kaya oyma kiliseleri hakkında bilgiler verildi.

Filistin konulu fotoğraf sergisi NEVÜ Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi’nde Filistin konulu fotoğraf sergisi NEVÜ Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi’nde

1-814

Kaynak: HABER MERKEZİ