Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Naşit İğci’nin araştırmacı olarak katıldığı “TÜBİTAK 1001 – Deprem Bölgesi Üniversiteleri Özel Çağrısı-BİNBİRÇABA” kapsamındaki “Montivipera wagneri (Vagner Engereği) Zehrinin Proteomik Karakterizasyonu ve Potansiyel Antikanser Etkinliğinin Araştırılması” isimli proje desteklenmeye hak kazandı.

Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız’ın yürütücülüğünü yapacağı projede; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Suna Karadeniz Saygılı ve Iğdır Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Akman da araştırıcı olarak yer almakta.

Dört farklı üniversitenin iş birliği ile gerçekleştirilecek 30 ay süreli proje kapsamında; ülkemize endemik Vagner Engereğinin zehir içeriğinin belirlenmesi ve zehirde bulunan protein ve peptitlerin antikanser özelliklerinin araştırılarak biyoteknolojik kullanım potansiyelinin ortaya konulması amaçlanıyor.

İğci tarafından özellikle Vagner Engereği zehrinde bulunan proteinlerin saflaştırılması ve tanımlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Projede ayrıca 1 doktora sonrası araştırıcı ve 2 yüksek lisans öğrencisi de bursiyer olarak çalışmalara destek sağlayacak. Proje süresince TÜBİTAK STAR programı ile lisans öğrencilerinin de katılımı sağlanarak genç araştırmacıların kendini geliştirmesi için fırsat yaratılacak.

NEVÜ’de çalıştay düzenlenecek NEVÜ’de çalıştay düzenlenecek

TÜBİTAK tarafından en çok destek verilen programlarından biri olan ‘1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’nın amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projelerin desteklenmesi.

Senede iki sefer açılan çağrılar kapsamında başvuru yapılabilen NEVÜ öğretim üyelerine, 1001 projelerini hazırlama ve başvuru aşamalarında üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi de destek vermekte.

Kaynak: HABER MERKEZİ