Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’nün Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Üniversitesi’ olarak ilan edilmesi ve belirledikleri ‘İhtisaslaşma Strateji ve Yol Haritası 2023’ kapsamında proje ve çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

DERGİDE FARKLI ALANLARDAN TOPLAM 19 MAKALE YER ALMAKTA”

Aktekin “Sürdürülebilir kalkınma sürecinde üniversitelerin rolü ve yarattıkları etki elbette öncelikle içinde bulundukları bölgeyi, daha geniş bağlamda ise etkileşimde oldukları diğer çevreleri dönüştürür. Bu çerçevede, evrensel olma yolunda ilerlerken yerelliğini koruyan, özniteliklerini kaybetmeden küreselleşen bölgesel kalkınma yaklaşımları benimsenmektedir. YÖK’te üniversitelerin bölgesel potansiyeller ve ihtiyaçlar doğrultusunda uzmanlaşmaları amacıyla ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı’nı başlatmıştı. Biz de YÖK tarafından  ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi” alanında ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Üniversitesi’ olarak ilan edilmemizle birlikte ‘Strateji ve Yol Haritası 2023’vizyonumuzu belirleyerek bulunduğumuz şehrin ve bölgenin kültürel miras turizminin sürdürülebilirliğini arttıracak ve gelişmesine katkı sağlayacak proje ve çalışmalarımızı başlattık. Bu kapsamda Kapadokya’nın somut ve somut olmayan doğal ve kültürel mirasının korunması, araştırılması ve aktarılmasına katkı sağlamak için üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından çıkarılan SBE Dergisi’nin yeni yayını, ‘Nevşehir Hacı Bektaş Veli SBE Dergisi 2023 İhtisaslaşma, Doğal ve Kültürel Miras Özel Sayısı’ başlığı altında hazırlayarak yayımlamış bulunuyoruz. Üniversitemiz İhtisaslaşma Koordinatörlüğü editörlüğünde çıkarılan bu özel sayıda, ‘Doğal ve Kültürel Miras’ ile ilgili farklı alanlardan toplam 19 makale yer almakta".” diye konuştu.

‘SBE Dergisi 2023 İhtisaslaşma: Doğal ve Kültürel Miras Özel Sayısı’na https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen/issue/80261linkinden ulaşılabilir.

NEVÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SBE DERGİSİ HAKKINDA

NEVÜ SBE Dergisi yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) elektronik olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergi.

İlk yayınını 2011 yılında NEVÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi adıyla yapan dergi, sosyal bilimler alanlarında ve disiplinler arası çalışmalarda bilime katkı sağlayacak teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayımlayarak yüksek akademik standartlarda bilime katkı sağlamayı, küresel bir bakış açısıyla özgür bilimsel düşünce gücünü desteklemeyi, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine yardımcı olmayı, alanındaki gelişmeleri takip etmeyi ve bu alanlarda kaynak oluşturmayı amaçlamakta.

NEVÜ rektör danışmanlığına iki öğretim üyesi atandı NEVÜ rektör danışmanlığına iki öğretim üyesi atandı

Açık erişim politikasını benimseyen derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmakta. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almancadır.

NEVÜ SBE Dergisi, Ulakbim TR Dizin, SOBİAD, Türk Eğitim İndeksi, Akademik Dergiler İndeksi, Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı (İSAM) ve Acarindex gibi ulusal dizinlerin yanı sıra Scientific Indexing Services, InfoBase Index, Open Academic Journals Index, Sparc Indexing, J-Gate, International Institute of Organized Research (I2OR), Journal Factor ve Index Europub gibi birçok uluslararası veri tabanlarında taranmakta.

2-372

Kaynak: HABER MERKEZİ