NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 12 Kasım 2021 tarihinde ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’na dahil edilen bir üniversite olarak ihtisaslaşma konusunda geniş bir ekip kurarak ‘İhtisaslaşma Strateji ve Yol Haritasını’ hazırladıklarını ifade etti,

Kapadokya Teknopark’tan Chat GPT Semineri Kapadokya Teknopark’tan Chat GPT Semineri

NEVÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin yayınlayacağı  “Doğal ve Kültürel Miras Turizmi” konusundaki özel sayının da bu yol haritasının bileşeni olarak önemli bir işlevi yerine getireceğini söyleyen Rektör Aktekin, “Doğal ve kültürel mirasın iç içe geçtiği ender coğrafyalardan biri olan Kapadokya’da kuşkusuz eşine az rastlanır bu miras bölge turizminin de ana konusudur. Üniversitemiz ihtisaslaşma alanı olan “Doğal ve Kültürel Miras Turizmi”ne ilişkin yüklendiği misyon çerçevesinde, eğitim, araştırma, bölgesel kalkınma yoluyla evrensel değer yaratmayı amaçlamaktadır.

Ayrıca doğal ve kültürel miras turizminde sürdürülebilirlik anlayışının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin Ağustos 2023’te yayınlamayı planladığı özel sayının teması ihtisaslaşma alanı olan “Doğal ve Kültürel Miras Turizmi” olarak belirlenmiştir. 

Bu anlamda, üniversitemizin ihtisaslaşma alanına önemli bir katkı sağlayacak olan NEVÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi “Doğal ve Kültürel Miras Turizmi” Özel Sayısının yayınlanmasında; Yayın Kurulundan, Sekretaryasına emeği geçen, katkı sağlayan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.  

NEVÜ’den “Doğal ve Kültürel Miras Turizmi” özel sayısı çağrısı

NEVÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü “Doğal ve Kültürel Miras Turizmi” özel sayısı ihtisaslaşma alanı kapsamında doğal ve kültürel mirasın; turizmi, korunması, sürdürülebilirliği, yönetimi, yenilikçiliği, eğitimi, dijitalleşmesi ve ekonomik, sosyal, kültürel ve beşerî sermayesi konularında makaleler kabul edilecektir.

Programlarla ilgili makale ilk gönderim tarihi: 6 Mart Pazartesi

Programlarla ilgili makale son gönderim tarihi: 5 Haziran Pazartesi

İhtisaslaşma: Doğal ve Kültürel Miras Özel Sayısı yayın tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi

Programlarla ilgili akademik çalışmaların gönderilmesi esnasında özel sayı seçeneği işaretlenmesi gerekiyor.

02 (1)