Etkinlikte Inside Out (Ters Yüz) filminden belirli bölümler izlenerek, katılımcılar ile tartışıldı.

Filmde;  11 yaşındaki bir çocuğun zihninde duyguların nasıl tanımlandığı ve nasıl işlemlendiğine dair keyifli bir anlatı sunulur.

NEVÜ’de 2 fakülteye 2 profesör ataması yapıldı NEVÜ’de 2 fakülteye 2 profesör ataması yapıldı

Filmin ana fikri, duyguları bastırmanın bugün dünyada nasıl var olduğumuzu anlama yetimizi baltalayarak her duygunun önemli ve benzersiz bir amaca hizmet ettiğini ifade ediyor.

Etkinlikte ise ‘duygu yelpazemizin genişliği, üzüntü gibi genellikle olumsuz olarak atfedilen duyguların aslında kişiler arası ilişkileri nasıl desteklediği ve empatik davranışları nasıl ortaya çıkardığı’ gibi durumlar tartışıldı.

Her duygunun önemli ve benzersiz bir amaca hizmet ettiği vurgulandı.

Farklı bölümlerden öğrencilerin katılımıyla etkileşimli biçimde gerçekleşen etkinliğin; öğrencilerin sosyo-duygusal gelişimlerine katkı sağlayacağı öngörülüyor.

2-422

1-891

Kaynak: HABER MERKEZİ