NTB Genel Sekreteri Tombalak, “Yıllık Munzam Aidatın, her yılın haziran ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenmesi gerektiğini belirtti.

Tombalak yaptığı açıklamada, “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca Yıllık Munzam Aidat, her yılın Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Zamanında ödenmemeleri halinde yürürlükte bulunan oranlarda günlük olarak hesaplanarak gecikme zammı tahakkuk ettirilir.

Üyelerimizin gecikme zammına maruz kalmamaları için belirtilen süreler içinde yıllık aidat 1. taksit ödemelerini Borsamız veznesine ya da web sitemizin https://www.ntb.org.tr/tr/duyurular bölümünde belirtilen borsamıza ait hesap numaralarına en geç 1 Temmuz Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar yatırması gerekmektedir.

Nevşehir nöbetçi eczane (17 Haziran) Nevşehir nöbetçi eczane (17 Haziran)

Bankadan yapılan aidat ödemelerinde firmanın unvanı ve ödemenin aidat ile ilgili olduğunun belirtilmesi önemle rica olunur.” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: HABER MERKEZİ