NTSO’dan yapılan açıklamaya göre, kanun 12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış olup, bu tarih itibarıyla ödenmesi gereken ancak ödenmemiş olan aidat borçları yapılandırma kapsamına alınabilecek.

NTSO üyelerinin başvurularını Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar (31 Mayıs 2023) yapmaları gerekiyor. Başvurular fiziksel olarak yapılabileceği gibi, 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren "https://ebelge.tobb.org.tr" adresi veya E-Devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak da gerçekleştirilebilecek.

Yapılandırma sürecinde, borç asıllarına ait faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Ayrıca, yapılandırma kapsamında olan ve Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olan borçlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar da tahsil edilmeyecek.

Yapılandırmaya başvuranların borç taksitlerinin birincisini, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (30 Haziran 2023) ödemesi gerekiyor. Geri kalan taksitler ise Kanunda belirtilen sürede ve eşit taksitler halinde (son tarih 28 Şubat 2024) ödenmeli.

İlk taksitin süresinde tam ödenmemesi, bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya süresinde ödenmeyen ya da eksik ödenen herhangi bir taksitin vade sonuna kadar ödenmemesi durumunda yapılandırma bozulacak. Bu durumda, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar, mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecek.

Ayrıca, vergi mükellefiyeti sona ermiş olmasına rağmen NTSO kayıtları devam eden üyeler vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de yukarıda belirtilen çerçevede yapılandırma başvurusunda bulunabilecek. Öte yandan vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar olan (12 Mart 2023) ve tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer’’i borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. HABER MERKEZİ

Editör: Ravza Nur Baydemir