Açıklanan kararlar şöyle:

İl Özel İdaresi makine parkında bulunan makine ve ekipmanlarının, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer özel ve tüzel kişilere 2023 yılı için 24.11.2022 tarih ve 32023 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Harç ve Cezaların Yeniden Değerleme Oranı 122,93 olarak artırılmak suretiyle kiraya verilmesine İl Genel Meclisinin 2 Ocak tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 19. maddesi gereği, merkez ilçe ve her İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Heyet Üyeliğinde görev alacak hayırsever vatandaşın aşağıda gösterilen şekilde seçilmesine İl Genel Meclisinin 3 Ocak tarihli birleşimde oy birliği ile karar verildi.

5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 19. maddesi gereği merkez ilçe ve her ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı heyet üyeliğinde görev alacak hayırsever vatandaşlardan merkezde Salih Açıkgöz ve Hikmet Altınok’un asıl Mehmet Berkiden ve Mahmut Şahin’in yedek, Acıgöl’den Ali Seçen, İbrahim Tekeç ve İbrahim Tuncer’in asıl Ömer Özer, Oğuz Köse ve Kadir Kurşun’un yedek, Avanos’tan Murat Ceylan ve Osman Durukan’ın asıl Kadşr Dartar ve Mesut Yıldırım’ın yedek, Derinkuyu’dan Osman Kabak, İbrahim Erdem ve İbrahim Yılmaz’ın asıl Bumin Demir, Ramazan Şahin ve Habib Kabak’ın yedek, Gülşehir’den Gökhan Şen ve Burhan Yılmaz’ın asıl Metin Koçak ve Gazanfer Tekeli’nin yedek, Hacıbektaş’tan Mustafa Kemal Şahin ve Alican Danacı’nın asıl Nabi Eğer ve Resul Çelebi’nin yedek, Kozaklı’dan Fatih Erol, Volkan Metin ve Zekeriya Irmak’ın asıl, Sıddık Doğanay, Tahsin Doğan ve Ramazan Aral’ın yedek, Ürgüp’ten Vehbi Zengin ve Ahmet Özmen asıl, Nurgül Esen ve Oktay Demirkale’nin yedek olarak seçilmesine İl Genel Meclisinin 3 Ocak tarihli birleşimde oy birliği ile karar verildi.

İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği, Denetim Komisyonuna Serkan Naci Feralan, Metin Vural, Gökhan Bile, M. Ali Savaş Ezilmez ve Osman Kılınç’ın seçilmelerine İl Genel Meclisinin 4 Ocak tarihli birleşimde oy çokluğu ile karar verildi.

İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için, 2023 yılı çalışmalarına başlayacak olan Denetim Komisyonunda görev alacak 2 adet memur üyenin 10 gün süreli günlük 300,00-TL ücret ile görevli olarak çalıştırılmalarına İl Genel Meclisinin 4 Ocak tarihli birleşimde oy birliği ile karar verildi.

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 13. maddesi gereği İl Genel Meclis Üyesi tarafından verilen dilekçenin gündeme ilave edilmesine. Kozaklı İl Genel Meclis Üyesi Özdemir Şimşek’in 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren 40 gün süreyle gidiş- dönüş ve tüm masraflarının kendisine ait olmak üzere Almanya ve Hollanda ülkelerine görevli olarak gitmesine ve bu süreler içerisinde izinli sayılmasına İl Genel Meclisinin 4 Ocak tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

Avanos ilçesi, Üçkuyu Köyü 123 ada 259 numaralı parselin bulunduğu alanda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına İl Genel Meclisinin 4 Ocak tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

İl Özel İdaresi bünyesindeki damperli kamyonların ekonomik ömrünü tamamlaması, sürekli olarak arıza vermesi, tamir ve onarım işlerinin maliyetli olması nedeniyle işlerin aksamaması amacıyla 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamında 5 adet damperli kamyon alınmasına İl Genel Meclisinin 6 Ocak tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

Editör: Mehmet Günay