İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü başvuruların bugün son gün olduğunu belirterek, “Her türlü ölçü ve ölçü aletinin milli ekonominin ve ticaretin gereklerine ve kamu yararına uygun; doğru ayarlı, muayene ve damgası yapılmış olarak kullanılması 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğidir.  Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerine ilişkin iş ve işlemler 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülmektedir. Kanunun 9. maddesinin (b) fıkrası gereğince ölçü ve ölçü aletleri periyodik muayeneye tâbi tutulmaktadır.” İfadelerine yer verdi.

Toplu taşımaya dev zam Toplu taşımaya dev zam

Yapılacak denetimler neticesinde periyodik muayene müracaatında bulunmayanlara, damga süresi geçmiş, damgası kopmuş, bozulmuş, tip onayı olmayan “alım satım işlerinde kullanılamaz” ibareli terazileri alım satım işlerinde kullanan ölçü ve ölçü aletleri kullanıcılarına 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre değişen oranlarda idari para cezası uygulanacak.

Ölçü Ayar

Kaynak: HABER MERKEZİ