Kayseri Müze Müdürlüğü’nün denetiminde gerçekleştirilen 2022 yılı kazı çalışmaları ve son durumu hakkında bilgi veren Erpek, “Örenşehir’de arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılmakta olan yapı kompleksi gerek boyutları gerekse planı itibarıyla Kapadokya Geç Antik Dönem’i için özel bir örnektir. Bu yıl yapılan kazı çalışmalarının temel amacı olasılıkla 4. yüzyıla tarihlendirilebilecek olan kompleksin tamamen ortaya çıkarılmasıdır. Kompleksin plan ve işlev özelliklerinin tanımlanmasının yanında, buluntular, yazıtlar ve kaynaklardan yola çıkılarak ulaşılacak veriler, bölge için oldukça önemli olan bu üst düzey konutun tarihi bağlamında değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Doğu-batı doğrultusunda konumlandırılmış olan yapının girişi doğudan büyük bir kapı ile sağlanmaktadır Bu kapıdan tabanları mozaikle kaplı sütunların yer aldığı peristiller ile çevrelenen 30x35 metre ebatlarına bahçe (hortus) şeklinde tasarlanmış bir avluya geçiş sağlanır. Kompleksteki en etkileyici unsurlar mekânların ve peristillerin zeminlerindeki mozaik süslemelerdir. Geometrik desenli olan bu mozaiklerde üç tane de yazıt bulunmaktadır. Duvarlar üzerindeki sıva ve boya kalıntıları yapının duvar resimleri ile bezenmiş olduğunu göstermesi açısından önemlidir” diye konuştu.