Kilise 10. yüzyılın ilk yarısına tarihlenmekte ve Adı Theotokos Hagios Georgeosloannes kilisesi.

Zengin konuları içeren duvar süslemeleri, İsa, Meryem ve St. Georgeos'un yaşamı ile ilgili sahneleri canlandırmakta.

Hagios Eustethios ve Hagios Daniel şapelleri birbirlerine oldukça yakın iki yapı.

Mezar ve dua bölümleri görülmeye değer. Yapılar 10-11. yüzyıla tarihlenmekte. Aynalı kilise olarak bilinen yapı duvarları geometrik örneklere sahip freskler ile bezeli.

Japon bilim insanı Takahash: Kapadokya'da insan kaynaklı tahribat oldukça yüksek Japon bilim insanı Takahash: Kapadokya'da insan kaynaklı tahribat oldukça yüksek

Kilisenin ibadethanesine ulaşılabilmek için 3 ayrı tünelden geçilmek zorunda, tüneller ve kilise tamamen taştan oyma şeklinde yapılmış.

Kaynak: YASİN YAĞIMLI