Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve Enstitüsü (TÜSSİDE) arasında yürütülen "Örtü Altı Yetiştiriciliğinde Üretim Modellerinin ve Pazar Kanallarının Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde örtü altı üretim ve kent tarımında geçmişten günümüze durum mevcut durum analizinin yapılmasını hedefleyen bölgesel çalıştaylardan dördüncüsü Kozaklı’da yapıldı.

Çalıştaya Bakanlık Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis Yurtkulu, Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş,  Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Akademisyenlerinden Doç Dr. Hakan Başak, Dr. Ögr. Üyesi Ömer Ertuğrul, Nevşehir, Aksaray, Yozgat, Kırşehir, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkili ve teknik personelleri, sektör temsilcileri ve üreticiler katılım sağladı.

Çalıştayın açılış konuşmaları İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş ve Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis Yurtkulu tarafından gerçekleştirilerek katılımcılara örtü altı yetiştiriciliği ve çalıştayın içeriğine yönelik sunum gerçekleştirildi.

Örtü altı yetiştiriciliği ve kent tarımının mevcut durumuna yönelik değerlendirmelerin yanı sıra yetişebilecek alternatif ürünler, karşılaşılan sorunlar ve örtü altı sera proje çalışmaları görüşüldü.

Türkiye'de örtü altı sebze yetiştiriciliğinde mikro havzalar bazında optimal üretimi minimum maliyetle karşılayacak uygun ürün deseni ve yetiştirme modellerinin oluşturulması, büyük şehirlere yakın bölgelerde örtü altı sebze üretiminin artırılmasına yönelik iş modellerinin belirlenmesi, mevcut ve olası pazarlama kanallarının araştırma geliştirme çalışmaları ile ortaya konulması, örtü altı sebze üretime yönelik üretici ve yatırımcı rehberlerin oluşturulması ve bu kapsamda proje çıktılarının tarımsal politikaların belirlenmesi ve etkin bir şekilde sahaya yansıtılması süreçlerine katkı sağlaması hedefiyle gerçekleştirilen çalıştayın sonunda değerlendirmede bulunuldu.

HABER: RAVZA NUR BAYDEMİR

TARIM ÇALIŞTAYI 2

Editör: Ravza Nur Baydemir