Nevşehir İbn-i Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesi pansiyon başvuruları hakkında bilgilendirme yaptı.

Okul öğrenci velilerinin pansiyon paralı/parasız yatılılık başvuru evraklarını 22 – 25 Ağustos tarihleri arasında saat 17.00’a kadar eksiksiz olarak doldurularak okul idaresine teslim etmeleri gerekiyor.

Genç Yürüyüş Bilgi Yarışması için iş birliği protokolü imzalandı Genç Yürüyüş Bilgi Yarışması için iş birliği protokolü imzalandı

Pansiyona yerleşmeye hak kazanan öğrenci listesi 31 Ağustos tarihinde okul web sayfasında duyurulacak.

Pansiyona yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 10 Eylül tarihinde pazar günü saat: 14.00 -19.00 arası pansiyona giriş yapması gerekiyor.

10 Eylül tarihinde saat 18.00-19.00 arası pansiyon tanıtım etkinliği yapılacak. Pansiyonda yatılı kalan tüm öğrenciler bu etkinliğe katılacak.

ÖN KAYITTA İSTENECEK BELGELER 

Parasız/paralı yatılılık müracaat dilekçesi. Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına dair resmi sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ‘Yatılı Kalmasında Sakınca Yoktur’ ibaresi olması isteniyor. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (Öğrenci ve veliye ait). Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği( Ailedeki herkesin ismi olmalı -Devlet üzerinden) . Aile Durum Beyannamesi doldurulurken sayfa 4-5 incelenmeli. Veli ve velinin eşi çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu kendi anne babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi veya mahkeme kararı örneği, varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslar ile ilgili mahkeme kararı örneği. Anne ve babanın yetkili kurumlardan alınacak maaş bordosu (2022 yılına ait 12 aylık maaş bordosu). Eş durum belgesi (Eşi çalışmayanlar için SGK’dan alınacak çalışmadığını gösteren belge). Baba veya anneye ait iş yeri varsa vergi dairelerinden alınacak vergiye esas vergi matrahını gösterir belge (2022 yılına ait). İkametgâh belgesi. 2 adet fotoğraf.  Öğretmen çocuğu kontenjanından yararlanmak isteyen öğrenciler için velisinin öğretmen olduğuna dair belge ile birlikte görev yaptığı yerleşim birimlerinde çocuklarının devam edeceği düzeyde okul bulunmadığına dair görevli oldukları il/ilçe Müdürlüğünden alınacak belge. Mezun olduğu okulda burslu veya parasız yatılı olduğunu gösterir belge(yoksa getirilmeyecek)

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

Öğrenci tanıma formu. Evci adresi belirleme dilekçesi. Haftalık evci izin dilekçesi. Çarşı izin belgesi. Sağlık formu. Ziyaretçi izin dilekçesi. DYK kursu /özel ders için dilekçe. Demirbaş teslim tutanağı. Öğrenci-veli-okul idaresi sözleşmesi.

PANSİYON KURALLARI 

Pansiyon kesin kayıtları için öğrenciler birinci derece yakını ile gelmesi gerekiyor.(anne veya baba) Eksik belge ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacak. Usulüne uygun tanzim edilmemiş belgeler kabul edilmeyecek. Aile geçim beyannamesinde fert başına düşen yıllık gelir her yıl bütçe kanununda belirtilen miktarı aşamaz. 2022 yılı itibarı ile 46 bin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrenciler paralı yatılılık için başvurabilir. MEB de öğretmen olup görevli bulunduğu yerde çocukların devam edeceği düzeyde okul bulunmayanların çocukları için bu rakama bakılmayacak.

Kaynak: MEHMET GÜNAY