Yılmaz, ?Şikayetlerin genel niteliğinden meslektaşlarımızın gerek ?head-set? uygulamaları gerekse de müze ve ören yerlerindeki personel ile olan beşeri münasebetlerin eksikliğinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Rehber meslektaşlarımızın turlar esnasında söz konusu kişilerle eşit birer birey olup aralarında bir ast-üst ilişkisi olmadığı ve bundan dolayı kendileriyle medeni ilişkiler içinde olmaları konusunda dikkatlerinin çekilmesi gerekmektedir.

Zira söz konusu şikâyetlerin disiplin kurulumuzun zaten çok olan iş yükünü daha da artırdığı gerçeğinin altını çizmek isteriz.

Yine indirimli müze biletlerinde var olan indirimler hususu rehberlerin değil acentelerin sorunu olup rehberlerimiz, dolayısıyla TÜRSAB ile karşı karşıya gelmemize sebebiyet vermektedir.

Sonuç olarak, söz konusu şikâyetlerin kaynağında, personel ile olan ilişkiler vasıtasıyla çözülebileceği mümkün iken müzelerden ve bakanlıktan gelecek ?şikâyetlerin? önünü kesme adına gerekli hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz? dedi.