NEVÜ Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, yeni Erasmus+ projesinin “Turizm ve Kültürel Miras” sektörünü pilot uygulama alanı olarak seçip Consiglio Nazionale Delle Ricerche İtalya Universita Degli Studi Di Sassari Üniversitesi, Romanya Academia De Studıı Economice Din Bucuresti Akademisi, İspanya Universidad De Salamanca Üniversitesi, Romanya Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Harghita, İtalya Mediterranean Pearls APS ve Hollanda AlterContacts kuruluşları ile gerçekleştirileceğini belirtti.

Rektör Aktekin, “Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu tarafından yürütülecek projenin hedefleri; Uzaktan çalışma için beceri geliştirme, öğrencilere mesleki becerilerini artırmak için daha fazla istihdam edilebilirlik becerisi sağlamak, dijital dönüşümle şekillenen bir işgücü piyasasında başarı sağlanması. Proje, öğretme, öğrenme, değerlendirme ve katılım için dijital teknolojilerin kullanımını desteklemek, dezavantajlı kırsal ve kentsel alanların kalkınması, çünkü uzaktan staj kırsal alanlardan gelen öğrencilere yardımcı olabilir ve ekonomik kısıtlamalarla ilginç ve teşvik edici bir bağlamda bir iş deneyimi yaşamanın yanı sıra sosyo-ekonomik geçmişlerine bakılmaksızın dezavantajlı grupların üniversite yaşamına katılımını artırmak. Staj deneyimleri için pedagojiler ve uygulamalar; MOOC ve yenilikçi ICT tabanlı içerik ve hizmetleri öngördüğü için açık ve uzaktan öğrenme önceliği tanımak. Proje, yeni öğrenme ve öğretme yöntem ve yaklaşımlarının geliştirilmesi, test edilmesi ve uygulanmasına odaklandığından esnek öğrenme yollarının ve modüler kurs tasarımının (çevrimiçi ve karma) uygulanması ve uygun çevrimiçi değerlendirme ve işbirliğine dayalı çevrimiçi değerlendirme gibi yenilikçi pedagoji modellerinin geliştirilmesi, Dezavantajlı kırsal ve kentsel alanların kalkındırılmasına katkıda bulunmaktır.” diye konuştu.

Proje ortağı üç üniversitenin lisans, yüksek lisans veya devlet sınavı programındaki tüm derslerin öğrencileri, CNR enstitüsünde staj yapan öğrenciler ve mezunlar, ilgili üniversitelerin ve CNR enstitülerinin bilimsel ve idari personeli, stajlar için eğitmen olarak çalışan şirket personeli, kariyer ve işe yerleştirme danışmanları, turizm ve kültürel miras sektöründeki KOBİ'ler ve işletmeciler, politika yapıcılar/son kullanıcılar, mesleki eğitim ve öğretim kuruluşları, yerel yönetimlerin proje kapsamında olduğuna değinen Rektör Aktekin, “İşletmelere, eğitim kurumlarına, öğrencilere ve mezunlara farklı ortamları nasıl kullanacaklarını, sanal ekiplerde nasıl çalışılacağı ve işbirliği yapılacağını, yeni dijital ve dijital olmayan teknolojileri kullanarak iş faaliyetlerinin nasıl yeniden organize edileceğini, staj tasarımını ve geliştirilmesini destekleyerek dijital çağdan kaynaklanan yeni toplumsal zorlukların üstesinden gelmek için eğitim verilecektir.

Bunun için; yenilikçi uzaktan staj uygulamasını üniversite müfredatına kazandırılacaktır. En az 100 öğrenci veya mezunun turizm ve kültürel miras alanında uzaktan staj yapacaktır. En az 50 eğitim akademisyene harmanlanmış öğrenmenin yanı sıra harmanlanmış staj deneyimleri ve dijital beceriler kazandırılacaktır. En az 150 öğrenci ve en az 80 eğitimciye uzaktan staj eğitimi verilecektir.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Göreve geldiklerinden bu yana üniversitenin fiziki alt yapısının geliştirilmesi çalışmalarının yanı sıra NEVÜ akademisyen ve öğrencilerinin proje bazlı çalışmalarına çok büyük destek verdiklerini vurgulayan Rektör Aktekin, “Gerek üniversitelerin Ar-Ge potansiyellerinin artırılmasına yönelik projeler gerekse Ar-Ge Destek Programı kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin kullanımının sağlanması amaçlı projeler olsun;  Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı, Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği, Bilim ve Toplum Destekleri, Yenilikçi Eğitim Uygulamaları, Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, TÜBİTAK ve Kapadokya Teknopark bazlı daha birçok projeyi NEVÜ Rektörlüğü, Proje Destek Ofisimiz ve diğer ilgili birimlerimiz marifetiyle destekledik, desteklemeye devam etmekteyiz. Uluslararası düzeydeki 36 ay süreli yeni Erasmus+ projesi de akademisyen ve öğrencilerimize yönelik yeni öğretim yöntem ve yaklaşımlarının geliştirilmesi, test edilmesi ve uygulanması ve yeni beceriler kazanılması açısından çok faydalı bir süreci başlatıyor. Bu anlamda projenin geliştirilmesinde emeği geçen, katkı sağlayan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Üniversitemize, Nevşehir’imize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun.” ifadelerini kulandı.