Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Semih Aktekin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

“Kadim kültürümüzde ve inanç sistemimizde insana ve özel olarak da kadına yönelik değerler paradigması oldukça güçlüdür.” diyen Rektör Aktekin, Türk tarihi boyunca kadının insan hakkının toplumsal değerler düzeyinde daima sağlam bir konumda yer aldığını söyledi.

Aktekin mesajının devamında şu ifadelere yer verdi: “İslamiyet öncesi Türk kültüründe kadın ve erkek toplumsal faaliyetlere eşit şekilde katılır, Kağanın eşi, düzenlenen tören ile Hatun olarak başa geçer ve devleti Kağan ile birlikte ortak bir şekilde yönetirlerdi. İslam sonrası kültürümüzde ise Peygamberimizin kadınların insan olarak haklarına değer vermesini kendine örnek alan Türk toplumları kadın haklarına daima saygılı olmuşlardır. ‘Cennet anaların ayaklarının altındadır’ hadis-i şerifi ve Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin 'kadınlarınızı okutunuz' sözü ise kültürümüzde kadına ve toplumsal haklarına yönelik bakışın veciz örnekleridir. Osmanlı döneminde de kadınların yaşama aktif katılımı ve eğitim noktasında dünyadaki gelişmelere paralellik olduğu görülmektedir.

Kadını ve erkeğiyle gerçekleştirilen mücadeleler sonrası kazandığımız Milli Kurtuluş Savaşı'mızdan sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde bütün vatandaşlar insan hakları kapsamında eşit ve özgür bireyler olarak demokratik bir yönetime kavuşmuşlardır. Vatandaşların temel hak ve özgürlükleri anayasal güvence altına alınmış, oluşturulan kurum ve yapılarla kadınların bireysel ve toplumsal konumları güçlendirilmiştir.

Ürgüp Ziraat Odası arazi kontrollerine devam ediyor Ürgüp Ziraat Odası arazi kontrollerine devam ediyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak kurum kültürümüz kapsamında oluşturduğumuz ilgili birimler marifetiyle; akademik/idari personelimiz ile tüm öğrencilerimize; ‘Hak Bilinci’, oluşturma, ‘Kadın Hakları, İnsan Hakları’, ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı’ her yönüyle mücadele etme, birlik olma bilinç ve farkındalığını arttırıcı,  sorunların çözümüne katkı sağlayan birçok çalışmayı gerçekleştirmekteyiz. 

Bu düşüncelerle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık ve selamet diliyorum.”

Kaynak: HABER MERKEZİ