İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca, verimlilik uygulamalarının başta işletmeler olmak üzere toplumun her kesiminde bilinmesi ve yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, verimlilik konusunda yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulması, uygulanmış projelerin sağladığı yararların tanıtılması ve verimliliği artırma konusunda yürütülecek yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamak amacına yönelik olarak 2014 yılından itibaren her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” yarışması düzenlenmektedir.” denildi.

2024 yılında düzenlenecek yarışma için başvuruların 5 Nisan–30 Mayıs tarihleri arasında https://vpo.sanayi.gov.tr web adresinden online olarak yapılabileceğinin belirtildiği duyuruda, “Bahse konu yarışmanın hedef kitlesi, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren mikro, küçük, orta büyüklükteki ve büyük ölçekli işletmeler ile kamu kurumları olup, proje konularını ise; Ar-Ge, Dijital Dönüşüm, İşgücü Verimliliği, Kaynak Verimliliği, Sürdürülebilir Üretim, Süreç İyileştirme, Temiz Üretim, Enerji Verimliliği, Yerlileştirme, Yeşil Dönüşüm teşkil etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Müftülük’ten piknik organizasyonu Müftülük’ten piknik organizasyonu

Bilgilendirme toplantısının 19 Nisan’da yapılacağı belirtilen açıklamada, “Bakanlığımızca Yarışmaya ilişkin gerçekleştirilecek “Verimlilik Proje Ödülleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı” 19 Nisan Cuma günü 14.00 – 15.00 saatleri arasında çevrimiçi düzenlenecek olup, 2024 yılı Verimlilik Proje Ödüllerine başvurmak isteyen “İşletme Temsilcileri” ve “Bağımsız Değerlendirici” olarak süreçte yer almak isteyen öğretim üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları, özel sektör çalışanları ve sivil toplum örgütü temsilcilerini  düzenlenecek çevrimiçi toplantıya davet ediyoruz. Toplantı takviminde il grupları bazında planlanan toplantılar, genel katılıma açık olup; isteyen katılımcılar kendi il grupları dışında da toplantılara iştirak edebileceklerdir.” denildi.

Kaynak: RAVZA NUR BAYDEMİR