NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ŞEHRİMİZİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN

 KİRA İHALESİ YAPILACAKTIR

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda belirlenen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği açık artırma suretiyle 3 yıl süre ile kiralama işi ihalesi yapılacaktır.

2-İhale 19 Ocak Cuma günü aşağı tabloda belirlenen Saatlerde Nevşehir Belediye Encümenince Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

3.1.Tebligat için adres beyanı ile ikametgah ilmühaberi, irtibat için telefon ve faks numarası ile nüfus cüzdan fotokopisi, tüzel kişilik ise Ticaret Odası belgesi ve imza sirküleri fotokopisi ile ilgili evraklar,

3.2.İhaleye katılana ait olmak şartıyla, Belediyemizden vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge.

3.3.İhale doküman bedeli satın alındığına dair makbuz fotokopisi,

3.4.Şartnamenin 6.maddesinde belirtilen miktarda teminat veya 2886 sayılı kanun uyarınca teminat sayılan belge.

4- İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden 750,00 TL bedelle temin edilebilir. Verilmesi gereken belgeler ihale günü 19 Ocak Cuma Saat:12:00’ a kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

5- Tahmini Bedeller:

S/N

Adres

1 Yıllık

Kira Bedeli

Geçici

Teminat

İhale

Saati

1

2000 Evler Mah. Üniversite önü ATM Yeri

29.000,00 ₺

2.610,00 ₺

14:00

2

Karasoku Mah. Atatürk Bulv. No:20

20.000,00 ₺

1.800,00 ₺

14:05

3

Mehmet Akif Ersoy Mah.Toki Karşısı No:160

17.000,00 ₺

1.530,00 ₺

14:10

4

Bahçelievler Mahallesi Anadolu Lisesi Yanı büfe

108.000,00 ₺

9.720,00 ₺

14:15

5

2000 Evler Mahallesi 1157 ada, 426 parselde bulunan 2443 m² taşınmaz

452.000,00 ₺

40.680,00 ₺

14:20

6

Keçeciler Caddesi 1077 m² yer

23.000,00 ₺

2.070,00 ₺

14:25

7

İlimiz Muhtelif Yerlerinde Bulunan Reklam Materyalleri

228.000,00 ₺

20.520,00 ₺

14:30

6- İlanın 5. Maddesinde belirlenen tutarda geçici teminat alınacaktır.

7-İhaleyi alan kira bedelini ve KDV’yi şartnamede belirlenen şartlarda ödeyecektir.

8-İhaleye ilişkin sözleşme, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

9-2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 83 ve 84’üncü maddesine göre ihale yasaklısı bulunanlar ihaleye katılamazlar.

10-Belediye İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.

#ilangovtr Basın No ILN01958290