Sosyal güvenliğin önemine ilişkin açıklamalarda bulunan SGK İl Müdürü Baltacı, kurum olarak rehberlik anlayışını esas alan bir yöntem ile kayıtlı istihdamı teşvik etmeye çalıştıklarını söyledi.

“İŞÇİNİN HAKKI GÜVENCE ALTINA ALINMIŞTIR”

İl Müdürü Baltacı kayıt dışı istihdam, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesi de kayıt dışı istihdam olarak değerlendirildiğini belirterek “Ülkemizde sosyal güvenlik, anayasal bir hak olarak Anayasa’nın 60’ıncı maddesinde yer alan “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” hükmü ile güvence altına alınmıştır. Çalışmaya başlayan herkes kanunen mutlaka sosyal güvenlik sistemine dâhil olmak zorundadır. Çalışanlar kanunen bu hakkın yerine getirilip getirilmediğini işverenden isteme ve yerine getirilmediği takdirde yasal yollara başvurma haklarına sahiptir. İşverenler açısından da; gerek kendisini gerekse yanında çalıştırdığı kişileri sosyal güvenlik kurumuna bildirmek zorundadır.” dedi.

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SİGORTALI ÇALIŞANLARA FAYDALARI

TÜGŞAV’dan Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyaret TÜGŞAV’dan Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyaret

Sosyal güvenlik sisteminin sigortalı çalışan kişilere birçok fayda sağladığını belirten Baltacı, önemli olanlardan bazılarını şu şekilde sıraladı:

“Sigortalı çalışan kişi ve aile bireyleri sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Sigortalı çalışanlara iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hali nedenleriyle çalışamadığı sürelerde maaşının işveren tarafından ödenmeyen kısmını karşılamak üzere geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Sigortalı çalışanlara iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle kısmen veya tamamen çalışamaz duruma gelmesi halinde sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. Sigortalının aile bireylerine, sigortalı iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesi halinde ölüm geliri bağlanır. Sigortalı herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma geldiğinde malullük aylığı bağlanır. Sigortalı, belli bir yaşa geldiğinde yine prim şartlarını da sağlıyorsa kendisine yaşlılık aylığı bağlanır. Sigortalı öldüğünde eş ve çocukları ile anne ve babasına ölüm aylığı bağlanır. Cenaze yardımı ve emzirme ödeneği ödenir.”

İl Müdür Baltacı son olarak, İl Müdürlüğü olarak çalışanlara ve işverenlere yönelik olarak bilgilendirme ve rehberlik faaliyetleri kapsamında işyerleri/STK ziyaretleri yaparak işverenlere veya çalışanlara sosyal güveliğin önemi, kayıt dışı istihdamın olumsuz sonuçları, sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri, uygulanmakta olan sigorta primi teşvikleri, yapılandırma gibi konularda hem çalışanlar hem de işverenleri bilgilendireceklerini aktardı.

Kaynak: HABER MERKEZİ