S.S.GÖREME KADIN KOOP.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Üyesi bulunduğunuz S.S.GÖREME KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ’nin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemle 26 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 11.00 de Belediyemiz Nikah ve Toplantı Salonunda yapılacaktır. Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde 4 Temmuz 2023 Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Toplantıya mazeretiniz nedeni ile katılamayacak olursanız vekaletname ile bir yakınınızı vekil tayin edebilirsiniz. (Bir ortak ancak bir kişiyi vekaleten temsil edebilir.)

                                                           GÜNDEM

1-Açılış yoklama ve saygı duruşu

2-Divan heyetinin teşekkülü ve toplantı tutanağına imza yetkisi verilmesi

3-2022 Yılı Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi, oya sunulması

4-2022 yılı Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi, oya sunulması

5-Yönetim ve denetim kurullarının ibrasının oylanması

7-Yönetim kurulu huzur haklarının görüşülmesi

8-Yeni yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,

9- Yeni denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,

10- Dilek ve temenniler, kapanış

#ilangovtr Basın No ILN01834494