Açıklanan kararlar şöyle:

2023 Yılı Güdümlü Proje Destek Programı kapsamında Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından Ahiler Kalkınma Ajansına sunulan “Sürdürülebilir Temiz Enerji Kaynağı Jeotermal” isimli projeye kurumlarınca proje uygulaması, taahhüt edilen eş finansmanın sağlanması ve proje belgelerinin imzalanması, projeyle ilgili diğer iş ve işlemlerde yetkili olarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru ve/veya Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Gökhan Germiyan’ın bu proje kapsamında yetkilendirilmelerine İl Genel Meclisinin 1 Şubat tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

5302 Sayılı kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda 03.03.2015 tarihli ve 49 sayılı İl Genel Meclisi Kararıyla değerlendirilen işyeri açma ve çalışma ruhsat harçlarından; Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri (kahvehane, kıraathane v.b.) ile turizm amaçlı konaklama (otel, motel, pansiyon, kamping v.b.) yerler için her yıl YDO (Yeniden Değerleme Oranı) ile artış uygulanarak tahsil edilen işyeri açma ve çalışma ruhsat harçlarından sıhhi müesseseler, kahvehane, kıraathane, internet salonları v.b. işyerlerinden 1.000 TL (ilk müracaat ruhsat harç bedeli), otel, motel, pansiyon, kamping v.b. konaklama yerlerinden: 6 bin 310 TL (ilk müracaat ruhsat harç bedeli), sıhhi müessese ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için ruhsat devirlerinde işyeri açma ve çalışma ruhsat bedelinin yüzde 50'si, unvan değişikliğinde ise yüzde 50 oranında ücret alınmasına İl Genel Meclisinin 1 Şubat tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Nevşehir ili, Avanos ilçesi, Üçkuyu Köyü 123 ada 259 numaralı parsele ait şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına İl Genel Meclisinin 2 Şubat tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

Fevzi Yıldız tarafından “İmam Hatip Lisesi Uygulama Camisi, Kız ve Erkek Pansiyon” yapılarak kullanılmak üzere şartlı bağış yaptığı ilimiz Ürgüp ilçesi Karayazı Mahallesi 211 ada 14 parsel numaralı 6 bin 250 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın şartının “Cami yapılarak kullanılmak üzere” olarak değiştirilmesine İl Genel Meclisinin 2 Şubat tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

Nevşehir ili, Avanos ilçesi, Bozca Köyü, 109 ada 94 nolu parsele ait şehir plancısı müellifi tarafından “Turizm Tesis Alanı” amaçlı hazırlanan nazım ve uygulama İmar planlarının, İl Genel meclisince onaylanması talebinin araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına İl Genel Meclisinin 2 Şubat tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

5302 Sayılı kanunun 13. maddesi hükmü gereği İl Genel Meclisi üyeleri tarafından verilen önerinin gündeme ilave edilmesine. İl Özel İdaresi bünyesinde Avukat olmaması sebebiyle hukuki iş ve işlemlerin takibinin daha sağlıklı yapılabilmesi için sözleşmeli Avukat çalıştırılmasına İl Genel Meclisinin 2 Şubat tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

5686 Sayılı kanunun 12. maddesinin 4 bendi hükmü gereği ilimiz merkez ilçe Cevherdudayev Mahallesi 791 ada 27 parsel numaralı taşınmazın Termal Turizm Tesisi amaçlı ruhsat sahibi Ömer Tosun adına kullanım hakkının (irtifak hakkı) sağlanmasına İl Genel Meclisinin 3 Şubat tarihli birleşiminde üyeler Enver Türkmen, Yücel Yılmaz, Özdemir Şimşek ve Osman Kılınç’ın red oyuna karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

5686 Sayılı kanunun 12. maddesinin 4 bendi hükmü gereği ilimiz Avanos ilçesi Bahçelievler Mahallesi 106 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 801.10 m2’lik kısmının Termal Turizm Tesisi amaçlı ruhsat sahibi Ömer Tosun adına kullanım hakkının (irtifak hakkı) sağlanmasına İl Genel Meclisinin 3 Şubat tarihli birleşiminde üyeler Enver Türkmen, Yücel Yılmaz, Özdemir Şimşek ve Osman Kılınç’ın red oyuna karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Nevşehirli Türkyılmaz Genel Müdür oldu Nevşehirli Türkyılmaz Genel Müdür oldu

5302 Sayılı kanunun 10. maddesinin f bendi hükmü gereği, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait yazıları ekinde sunulan taşınmazların satılmasına İl Genel Meclisinin 3 Şubat tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İl Özel İdaresi sorumluluk sahasındaki yollarda kazı yapılarak her türlü teçhizin geçirilmesi için izin ve ceza bedellerinin, 2023 yılı için sulama amaçlı çiftçilerin teçhizinin geçme ve yol tamir bedeli olarak 4 bin 950 TL, izinsiz geçmeleri halinde 14 bin 830 TL. Şirketler veya şahısların ticari amaçlı boru geçirme ve yolun tamir bedeli olarak 9 bin 885 TL, izinsiz geçmeleri halinde 29 bin 660 TL olarak güncellenmesine İl Genel Meclisinin 6 Şubat tarihli birleşimde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Kamu kurumlarının ihtiyacını karşılamak üzere 2023 yılı roadmiks birim fiyatının 1 m3 için 2 bin 150 TL olarak belirlenmesine İl Genel Meclisinin 6 Şubat tarihli birleşimde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Avanos ilçesi, Bozca Köyü 109 ada 94 numaralı parsele ait şehir plancısı müellifi tarafından “Turizm Tesis Alanı” amaçlı hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanmasına İl Genel Meclisinin 6 Şubat tarihli birleşimde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İl Genel Meclis Üyesi Ömer Cerit tarafından verilen dilekçenin 5302 sayılı kanunun 13. maddesi gereği gündeme ilave edilmesine. İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Cerit’in İnceleme ve Araştırma Komisyonundan istifasının kabul edilmesine İl Genel Meclisinin 6 Şubat tarihli birleşimde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği ile işbirliği içerisinde yürütülen, Nevşehir İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan sokak hayvanlarının geçici hayvan bakımevine taşınması için 237 sayılı taşıt kanunun kapsamında bir (1) adet panelvan (kamyonet) aracının satın alınmasına İl Genel Meclisinin 7 Şubat tarihli birleşimde oy birliği ile karar verildi.

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait ilimiz, Gülşehir ilçesi, Karacaşar/Yeşilli Mahallesi 189 ada 18 ve 19 numaralı parsel olarak tescili yapılan "Kargir Hizmet Binası ve Arsası” niteliğindeki taşınmazın “düğün salonu ve taziye evi” yapılarak kullanılmak üzere Gülşehir Belediyesi adına, 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin f bendi gereği 25 yıllığına tahsisinin yapılmasına İl Genel Meclisinin 7 Şubat tarihli birleşimde oy birliği ile karar verildi.