Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Komisyonu seminerleri kapsamında, Dr. Öğr. Üyesi Ekin Gündüz Özdemirci tarafından, KÜN öğretim elemanlarına ve idari personeline sürdürülebilirlik eğitimi verildi.

Seminere kavramsal terminoloji ile başlayıp, zayıf ve güçlü sürdürebilirlik süreçlerini iyi uygulama örnekleri temelinde anlatan Özdemirci, BM sürdürebilirlik hedeflerinin birbiriyle ilişkili bütünleşik yapısı ve ulaşılması amaçlanan 17 hedeften bahsetti.

Ekoloji, toplum ve ekonomi hiyerarşik yapılanması kapsamında tanımlanan hedefler örneklerle anlatıldı. Dünya Turizm Örgütünce “En iyi turizm köyü” ödülü ile onurlandırılan Mustafapaşa köyünün karşıladığı hedefler KÜN’ün sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla ilişkilendirildi.

Üniversite bünyesinde üretilen sistematik bilimsel ürünlerin, yeni dönem stratejik planımıza eklenen sürdürülebilirlik hedefleriyle uyum içinde ilerlemesinin sağlanacağı belirtildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ

Eylül 2015 tarihinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 70. Oturumunda devlet başkanları, dünya liderleri, üst düzey BM temsilcileri ve sivil toplum örgütleri bir araya gelerek Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni kabul etti.

Oturumda önümüzdeki 15 yıl içinde 3 önemli işi başarmak için 17 küresel hedef üzerinde uzlaşıldı. Aşırı yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele, iklim değişikliğini düzeltme gibi ana hedefler belirlendi.

UNESCO’nun aktif katılımıyla söz konusu hedefler, amacı evrensel, iddialı, sürdürülebilir kalkınmayı inşa ederek ‘İnsanlar tarafında, insanlar için’ bir gündem oluşturulması amaçlandı. HABER MERKEZİ

Editör: Ravza Nur Baydemir