Türbe kesme taştan yapılmış olup, Balım Sultan Türbesi ile aynı işçiliği gösteriyor.

Türbenin önünde dikdörtgen planlı kesme taştan, üzeri kırma çatılı bir giriş bölümü bulunuyor.

Giriş kapısı üzerinde Hacı Bektaşi Veli’nin soyundan Çelebi Cemaleddin Efendi’nin 1904-1906 tarihli onarım kitabesi yer alıyor.

Hacıbektaş Dedebağı Düğün Salonu modern bir görünüm kazanacak Hacıbektaş Dedebağı Düğün Salonu modern bir görünüm kazanacak

Bektaş Efendi Türbesi, giriş bölümünün arkasında ona bitişik ve kesme taştan sekizgen planlı olarak yapılmış. Türbenin üzeri sekizgen konik bir çatı ile örtülü.

Giriş kapısı üzerinde 1603 tarihli kitabesi bulunuyor. Türbe içerisinde Bektaş Efendi’nin sandukası yer alıyor. HABER: İSMAİL IRMAK