Türbe kesme taştan yapılmış olup, Balım Sultan Türbesi ile aynı işçiliği göstermekte. Türbenin önünde dikdörtgen planlı kesme taştan, üzeri kırma çatılı bir giriş bölümü bulunmakta.

Giriş kapısı üzerinde Hacı Bektaşi Veli´nin soyundan Çelebi Cemaleddin Efendi´nin 1904-1906 tarihli onarım kitabesi yer alıyor.