T.C.

HACIBEKTAŞ

İCRA DAİRESİ

2022/59 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Nevşehir ili Hacıbektaş ilçesi Bala mahallesi 865 ada 4 parsel sayılı arsa vasfındaki taşınmaz İmar Planı sınırları içerisindedir. Söz konusu arsa içerisinde bulunan ev ise, bodrum kat+ zemin kat+ 1. kattan oluşan, yığma kargir taşıyıcı sistemli, ahşap oturtma çatılı, çatı üzeri kiremit kaplamalı, bodrum katı depo, öteki katları mesken olarak kullanılan, bodrum katın mekan zeminleri şap kaplamalı, duvarları sıvalı, ancak badanasız halde, ahşap kapı ve pencere doğramalı, 1B yapı sınıflı, %60 yıpranma oranlı olup, 168 m2 inşaat alanlıdır. Söz konusu evin zemin ve 1. katlarının mekan zeminleri dökme mozaik kaplamalı, duvarları ise sıva üzeri badanalı, zemin kat ana giriş kapısı demir doğramalı, zemin ve 1. katın kapı ve pencereleri ahşap doğramalı, 3A yapı sınıflı,   zemin kat ve 1. katın da 168 er m2 inşaat alanları bulunmakta olup, % 60 yıpranma oranlıdır. Ayrıca bu taşınmazın çevresinde 41 mt uzunluğunda, 0,20 mt kalınlığında,1,20 mt yüksekliğinde, beton briketten, çimento harcı ile örülmüş, sıvasız, badanasız ve harpuştasız halde, 1A yapı sınıflı, % 75 yıpranma ve eksik imalat oranlı bir çevre duvarı bulunmaktadır.

Adresi                          : Nevşehir İli Hacıbektaş İlçesi Bala Mah. 865 ada 4 parsel

Yüzölçümü                    : 433 m2

Arsa Payı                     : -

İmar Durumu               : İmar planı içerisindedir

Kıymeti                        : 397.237,00 TL

KDV Oranı                  : %18

Kaydındaki Şerhler     : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü               : 21/02/2023 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü               : 21/03/2023 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri                      : Hacıbektaş adliyesi icra müdürlüğü önü

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (7) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

ESAS NO : 2023/50 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO : 2023/50 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/59 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/12/2022