Örnek No:55*

T.C.

NEVŞEHİR

İCRA DAİRESİ

2022/9000 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

              Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/9000 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İli Merkez İlçesi Güzelyurt Mahallesi 2378 ada 2 parsel 4. kat 17 nolu bağımsız bölümde bulunan mesken niteliğindeki taşınmazın tam hissesi satışa konudur. Kesinleşen 28/01/2023 keşif tarihli bilirkişi raporu şu şekildedir. "Güzelyurt mahallesi, 2378 ada, 2 nolu parselde dördüncü katta 17 numaralı daire; Dosyasında bulunan Tapu bilgililerinden, 2378 ada, 2 parsel no'da kayıtlı 802,80 m2 yüzölçümlü, Ana taşınmaz niteliği "Bir Bodrum Bir Zemin Dört Normal Katlı Onyedi Meskenli Karkas Apartman Ve Bahçe vasfında, bağımsız bölüm niteliği "mesken" vasfında, arsa payı 1/17 olan taşınmazın, mükiyetinin Kürşat ÜNSAL olduğu görülmüştür. Taşınmazın özellikleri ise, Bodrum artı zemin, dört katlı, betonarme sistemle yapılmış, asansörsüz, çatılı, yaklaşık 140 m2 ve 25-30 yıllık olan, dava konusu olan daire dördüncü katta,17 numaralı bağımsız bölümdür. Keşif günü itibari ile kullanılmaktadır. Üç oda bir salon olup, sıvalı, badanalı, boyalıdır. Lavabosu W.C si ve banyosu bulunmakta, pencereleri p.vc ,iç kapılar ahşap dış kapısı çelik kapıdır. Isınma sistemi bireysel doğal gaz kombilidir, mutfak dolabı bulunmakta, Taşınmazın bulunduğu arsa, belediye sınırları içerisinde olup her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır. Taşınmazın yakın çevresinde benzer şekilde evler bulunmaktadır. Taşınmazın arazisi düz topografyaya sahiptir."

Adresi : Güzelyurt Mahallesi Çiçek Sokak No:4 Merkez / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 802,80 m2

Arsa Payı : 1/17

İmar Durumu: Nevşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/01/2023 tarih ve E-40878925-000-23280 sayılı yazısında "İlimiz Güzelyurt Mahallesi 2378 ada 2 nolu parsel şehrimiz imar planına göre ayrık nizam 5 kata müsaadeli konut alanına isabet etmektedir." şeklinde cevap verildiği görülmüştür. (Müdürlüğümüz dosyasında geniş evsafı mevcuttur.)

Kıymeti : 960.485,29 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 22/03/2023 tarih ve 8597 yemiye sayılı "Aile konutudur" şerhi bulunmaktadır. Ayrıca taşınmaz takyidat kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/05/2023 - 11:21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 07/06/2023 - 11:21

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2023 - 11:21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 04/07/2023 - 11:21

            03/05/2023

(İİK m.114 ve m.126)       

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No İLN01824464