T.C.

AVANOS

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2020/559                                                                                                                     20.03.2024

Karar No : 2023/69

İ L A N                              

Basit Yaralama suçundan Muhammed Ruzi ve Rızagol oğlu, 21/03/1994 Takhar doğumlu Hasan ALISH hakkında mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/01/2023 tarih ilamı ile Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair karar verilmiş, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden, sanığa kararın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine,

2-Aynı yasının 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 20/03/2024

#ilangovtr Basın No ILN02007323