Örnek No:55*

T.C.

AVANOS

(SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

2024/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

              Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İl, Avanos İlçe, YUKARI Mahalle/Köy, 668 Ada, 10 Parsel, Taşınmazın vasfı BAĞdır. Taşınmaz 4249,05m2 yüzölçümüne sahiptir. Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür. Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmaktadır.Yerleşim yerlerine yakın konumda olup çevresinde çok seyrek bağ evi olarak kullanılan yapılar olduğu görülmüştür.Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır.Taşınmaz kuş bakışı TOKİ konutlarına 750 metre, Avanos yoluna 580 metre, Kızılırmak Nehrine 1230 metre mesafadedir.Taşınmazın üzerinde herhangi bir bağ omcası olmadığı, boş tarla vasfında olduğu, ekili dikili olmadığı, üzerinde ekonomik değerini yitirmiş bakımsız ağaçlar olduğu görülmüştür. Üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı bulunmamaktadır. Taşınmaz kumlu-tınlı toprak yapısına sahip olup %4-5 eğimli topoğrafyaya sahiptir.

Yüzölçümü : 4.249,05 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.274.715,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 10:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 24/07/2024 - 10:15

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 10:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 21/08/2024 - 10:15

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İl, Avanos İlçe, BAHÇELİEVLER Mahalle/Köy, 4 Ada, 29 Parsel, Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde, 359,53 m² yüz ölçümüne sahip olduğu, Avlulu Kargir Ev niteliğinde olduğu, hisseli olduğu görülmüştür.Keşif esnasında dava konusu taşınmaz üzerinde 1 adet tek katlı kargir ev ve 1 adet tek katlı depo olduğu görülmüştür.Mesken vasıflı yapının 70,00 m² olduğu, yığma taşıyıcılı olduğu, çatısının ahşap oturtma çatı üzeri kiremit kaplı olduğu, duvarlarının sıvalı ve boyalı olduğu, penceresinin sert plastik doğrama olduğu görülmüştür. Taşınmaz üzerinde bulunan deponun 30,00 m² taban alanına sahip olduğu, yığma taşıyıcılı olduğu, dam çatılı olduğu, ahşap doğramalı olduğu, duvarlarının sıvalı ancak boyasız olduğu görülmüştür. Yapıların genel olarak eski olduğu tespit edilmiştir.Taşınmaz imar planı içerisinde E:0,6 müsaadeli konut alanında kalmakta olup her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır.Taşınmazın yakın çevresinde konut olarak kullanılan yapılar bulunmaktadır.Taşınmazın arazisidüzgün topografyaya sahiptir. Yakın çevresinde yapılaşmanınsık olduğu görülmüştür.Taşınmaz Kızılırmak Nehrine 480 metre, Avanos Belediyesine 670 metre mesafededir.

Yüzölçümü : 359,53 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.257.900,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 10:39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 24/07/2024 - 10:39

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 10:39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 21/08/2024 - 10:39

03/06/2024

(İİK m.114 ve m.126)              

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02043741