T.C.

GÜLŞEHİR

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO                                       : 2019/366 Esas

KARAR NO                                     : 2023/147

SANIK                                              :DENİZ OLGUN, Meryem ve Yılmaz oğlu, 22/07/1978 AMSTERDAM/HOLLANDA doğumlu, Eğrikuyu mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No: 30848223156

SUÇ                                                   : Tehdit

SUÇ TARİHİ                                    : 28/11/2019

SUÇ YERİ                                        : GÜLŞEHİR

KARAR TARİHİ                             : 06/06/2023

KARAR NİTELİĞİ                        : Beraat (CMK 223/2-e)

KANUN MADDESİ                        : 5237 sy TCK'nın 106/1-1.cümle, 43/1-2, 53 maddeleri

Yukarıda kimliği yazılı sanık Deniz OLGUN'un yurt dışı adresine tebligat yapılamadığı,yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden "Gerekçeli Karar tebliğ edilememiş olup, adresinin meçhul olduğu'' anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 18/03/2024

#ilangovtr Basın No ILN02007331