Örnek No:55*

T.C.

GÜLŞEHİR

İCRA DAİRESİ

2023/115 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

              Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/115 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Taşınmaz yapısı yönünden incelendiğinde az meyilde olduğu ve toprak yapısının killi-tınlı yapıda olduğu,verimlilikleri ilçe ortalamasında olan 2. sınıf kuru tarım arazisi vasfında olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz konum olarak Acıgöl-Kapadokya Havalimanı yoluna çok yakın konumdadır ancak yol ile arasında kot farkı bulunmaktadır.

Adresi :Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Gülpınar Köyü Kuştepe Mevkii 130 Ada 48 Parselde Bulunan Tarla Vasıflı Taşınmaz

Yüzölçümü : 6.515,19 m2 İmar Durumu:Yok Kıymeti : 195.575,70 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasındadır. Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 14:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 21/08/2024 - 14:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 14:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 18/09/2024 - 14:50

03/06/2024

(İİK m.114 ve m.126)                                                         

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02043211