Örnek No:55*

T.C.

GÜLŞEHİR

İCRA DAİRESİ

2023/41 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

              Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/41 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :B1-3 blok nolu apartmanın 4. katında yer alan, 20 bağımsız bölüm nolu mesken, 2 oda, 1 salon, mutfak, banyo, wc, antre ve 1 balkon mahallerinden oluşmakta,çelik ana giriş kapılı, ahşap iç kapı doğramalı, pvc pencere doğramalı,normal mekan zeminleri laminant kaplamalı, normal mekan duvarları alçı sıva üzeri badanalı, ıslak mekanzeminleri ve duvarları fayans kaplamalı,94 m2 inşaat alanlıdır. Keşif tarihi itibari ile 20 bağımsız bölüm nolu mesken.

Adresi            : Nevşehir İli, Gülşehir İlçesi, Çalışanlar Mahallesi 711 Ada 29 Parsel B1-3 Blok, 4. Kat, Bb No: 20 ' De Bulunan Apartman Dairesi Gülşehir / NEVŞEHİR

Yüzölçümü    : 16.233,92 m2 Arsa Payı : 76/21384

İmar Durumu : Var (Müdürlüğümüz dosyasında geniş evsafı mevcuttur.)

Kıymeti          : 808.973,00 TL KDV Oranı            : %1

Kaydındaki Şerhler: 1- Diğer (Konusu: Kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Maliye Bakanlığınca değişik ihtiyaçlar için talep edilen taşınmazlar bedelsiz olarak Hazineye iade edilir. (Beyan)2- Yönetim Planı : 09/08/2016 (Beyan ) 3- Aile Konutudur.4-İhtiyati Tedbir:Nevşehir Aile Mahkemesinin 14/10/2021 tarih 2021/870 esas sayılı mahkeme müzekkeresi ile. 5- 24/05/2019 tarih ve 1782 Yev. No'lu Ziraat Bankası A.ş. Lehine konulan ipotek şerh ve beyanları ile beraber başkaca icra hacizler bulunmaktadır. Dosyada bulunanmevcut tapu kaydında olduğu gibidir. Müdürlüğümüz dosyası ilgililerce talep edilmesi halinde Müdürlüğümüzde incelenebilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 30/07/2024 - 10:05

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 10:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 28/08/2024 - 10:05

30/04/2024

(İİK m.114 ve m.126)                                                         

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02026493