Örnek No:55*

T.C.

GÜLŞEHİR

İCRA DAİRESİ

2023/72 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

              Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/72 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Arazide yöreye uygun hububatçekirdeklik kabak münavebeli ekimi yapılabilir.

Adresi : Nevşehir İli, Gülşehir İlçesi, Gökçetoprak Köyü 144 Ada 26 Parsel De Bulunan Tarla Vasıflı Taşınmaz Gülşehir / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 24.196,11 m2 - İmar Durumu: Yok - Kıymeti: 362.941,65 TL - KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

1-3083 Sayılı yasanın 13.maddesine gereğince kısıtlıdır.Lehtar: Aksaray İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü

2- 3083 sayılıyasanın uygulama yönetmeliğinin 24. Maddesine göre toplulaştırma alanına alınmıştır.

Lehtar:Aksaray İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü

3- 09/07/2010 tarih ve 1427 Yev. No'lu İpotek Lehtar: Faruk Dursun

Konulan ipotek ve beyanlarla beraber ayrıca başka dairelerinde haciz şerhleri bulunmaktadır. Dosyada bulunanmevcut tapu

kaydında olduğu gibidir. Müdürlüğümüz dosyası ilgililerce talep edilmesi halinde Müdürlüğümüzde incelenebilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 10:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 06/08/2024 - 10:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 10:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 04/09/2024 - 10:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Arazide yöreye uygun hububatçekirdeklik kabak münavebeli ekimi yapılabilir.

Adresi : Nevşehir İli, Gülşehir İlçesi, Gökçetoprak Köyü 113 Ada 71 Parsel De Bulunan Tarla Vasıflı Taşınmaz Gülşehir / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 16.239,65 m2 - İmar Durumu: Yok - Kıymeti : 194.875,80 TL - KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

1-3083 Sayılı yasanın 13.maddesine gereğince kısıtlıdır.Lehtar: Aksaray İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü

2- 3083 sayılıyasanın uygulama yönetmeliğinin 24. Maddesine göre toplulaştırma alanına alınmıştır.

Lehtar:Aksaray İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü

3- 09/07/2010 tarih ve 1427 Yev. No'lu İpotek Lehtar: Faruk Dursun

Konulan ipotek ve beyanlarla beraber ayrıca başka dairelerinde haciz şerhleri bulunmaktadır. Dosyada bulunanmevcut tapu

kaydında olduğu gibidir. Müdürlüğümüz dosyası ilgililerce talep edilmesi halinde Müdürlüğümüzde incelenebilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 06/08/2024 - 13:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 04/09/2024 - 13:30

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Arazide yöreye uygun hububat çekirdeklik kabak münavebeli ekimi yapılabilir.

Adresi : Nevşehir İli, Gülşehir İlçesi, Gökçetoprak Köyü 105 Ada 12 Parsel De Bulunan Tarla Vasıflı Taşınmaz Gülşehir / NEVŞEHİR

Yüzölçümü    : 11.936,21 m2 - İmar Durumu: Yok - Kıymeti: 143.186,52 TL - KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

1-3083 Sayılı yasanın 13.maddesine gereğince kısıtlıdır.Lehtar: Aksaray İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü

2- 3083 sayılıyasanın uygulama yönetmeliğinin 24. Maddesine göre toplulaştırma alanına alınmıştır.

Lehtar:Aksaray İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü

3- 09/07/2010 tarih ve 1427 Yev. No'lu İpotek Lehtar: Faruk Dursun

Konulan ipotek ve beyanlarla beraber ayrıca başka dairelerinde haciz şerhleri bulunmaktadır. Dosyada bulunanmevcut tapu

kaydında olduğu gibidir. Müdürlüğümüz dosyası ilgililerce talep edilmesi halinde Müdürlüğümüzde incelenebilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 06/08/2024 - 14:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 04/09/2024 - 14:00

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Arazide yöreye uygun hububatçekirdeklik kabak münavebeli ekimi yapılabilir.

Adresi : Nevşehir İli, Gülşehir İlçesi, Gökçetoprak Köyü, 102 Ada 2 Parselde Bulunan Tarla Vasıflı Taşınmaz Gülşehir / NEVŞEHİR

Yüzölçümü    : 11.167,74 m2 - İmar Durumu:Yok - Kıymeti : 134.012,88 TL - KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

1-3083 Sayılı yasanın 13.maddesine gereğince kısıtlıdır.Lehtar: Aksaray İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü

2- 3083 sayılıyasanın uygulama yönetmeliğinin 24. Maddesine göre toplulaştırma alanına alınmıştır.

Lehtar:Aksaray İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü

3- 09/07/2010 tarih ve 1427 Yev. No'lu İpotek Lehtar: Faruk Dursun

Konulan ipotek ve beyanlarla beraber ayrıca başka dairelerinde haciz şerhleri bulunmaktadır. Dosyada bulunanmevcut tapu

kaydında olduğu gibidir. Müdürlüğümüz dosyası ilgililerce talep edilmesi halinde Müdürlüğümüzde incelenebilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 06/08/2024 - 14:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 04/09/2024 - 14:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Arazide yöreye uygun hububatçekirdeklik kabak münavebeli ekimi yapılabilir.

Adresi : Nevşehir İli, Gülşehir İlçesi, Gökçetoprak Köyü, 108 Ada 76 Parselde Bulunan Tarla Vasıflı Taşınmaz. Gülşehir / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 7.016,04 m2 - İmar Durumu:Yok -Kıymeti: 84.192,48 TL - KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

1-3083 Sayılı yasanın 13.maddesine gereğince kısıtlıdır.Lehtar: Aksaray İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü

2- 3083 sayılıyasanın uygulama yönetmeliğinin 24. Maddesine göre toplulaştırma alanına alınmıştır.

Lehtar:Aksaray İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü

3- 09/07/2010 tarih ve 1427 Yev. No'lu İpotek Lehtar: Faruk Dursun

Konulan ipotek ve beyanlarla beraber ayrıca başka dairelerinde haciz şerhleri bulunmaktadır. Dosyada bulunanmevcut tapu

kaydında olduğu gibidir. Müdürlüğümüz dosyası ilgililerce talep edilmesi halinde Müdürlüğümüzde incelenebilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 14:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 06/08/2024 - 14:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 14:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 04/09/2024 - 14:40

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Arazide yöreye uygun hububatçekirdeklik kabak münavebeli ekimi yapılabilir.

Adresi : Nevşehir İli, Gülşehir İlçesi, Gökçetoprak Köyü 155 Ada 38 Parsel De Bulunan Bağ Vasıflı Taşınmaz Gülşehir / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 2.302,05 m2 - İmar Durumu:Yok - Kıymeti : 80.571,75 TL - KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

1-3083 Sayılı yasanın 13.maddesine gereğince kısıtlıdır.Lehtar: Aksaray İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü

2- 3083 sayılıyasanın uygulama yönetmeliğinin 24. Maddesine göre toplulaştırma alanına alınmıştır.

Lehtar:Aksaray İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü

3- 09/07/2010 tarih ve 1427 Yev. No'lu İpotek Lehtar: Faruk Dursun

Konulan ipotek ve beyanlarla beraber ayrıca başka dairelerinde haciz şerhleri bulunmaktadır. Dosyada bulunanmevcut tapu

kaydında olduğu gibidir. Müdürlüğümüz dosyası ilgililerce talep edilmesi halinde Müdürlüğümüzde incelenebilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 14:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 06/08/2024 - 14:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 14:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 04/09/2024 - 14:50

16/05/2024

(İİK m.114 ve m.126)                                                         

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02034759