Örnek No:55*

T.C.

GÜLŞEHİR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

              Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir ili Gülşehir İlçesi Çayır Mahallesi Taşbaşı mevkii286 ada 15 parselde kayıtlı 70.169,55 m2 tarladır, 50 dekarlık kısımda herhangi bir toprak işleme faaliyetinde bulunulmamıştır,boş hozan haldedir, bu kısımda taşlılık oranı yüksektir, güney hattında 20 dekarlık kısım tarla olarak kullanılmaktadır, imar sınırna 1300 metre mesafededir, 2.sınıf kuru tarım arazisi vasfındadır, imarsızdır.

Yüzölçümü : 70.169,55 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.987.201,65 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 10:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 07/05/2024 - 10:08

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 10:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 07/06/2024 - 10:08

05/02/2024

(İİK m.114 ve m.126)                                                         

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01983478