Örnek No:55*

T.C.

GÜLŞEHİR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

              Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir ili Gülşehir ilçesi Yeşilyurt Köyü Köyiçimevki 164 ada 8 parselde avlulu kargir ev cinsinde kayıtlı 3167,61 m2 taşınmazdır, 164 ada 1 parsel ile doğu yönünden komşudur, nazım imar planı yoktur köy yerleşik alanı içindedir, en fazla çıkılabilecek yükseklik 7,50 mt(2 katı geçemez) şeklindedir, İl Özel idaresince köye sağlanan yol,su elektrik vb. altyapı hizmetlerinden yararlanabilir durumdadır, taşınmaz üzerinde ahır,samanlık olarak kullanılan bir bina depo ardiye olarak kullanılan bina ile tek katlı mesken amaçlı kullanılan bir buna bulunmaktadır, ahır ve samanlık olarak kullanılan tek katlı kuru harçlı yığma inşa edilmiştir, bina çatılıdır, sıva ve boya yoktur, güney kısmında betonarme inşa edilmiş garaj bulunmaktadır, bu yapıda da sıva boya bulunmamaktadır, yapının alanı 193,88 m2 dir, depo ardiye olarak kullanılan tekkatlı bina harçlı yığma duvarlı inşa edilmiştir, çatı bulunmamaktadır, sıvave boya bulunmamaktadır, 76,50 m2 alanlıdır,41,10 m2 sinin parsel sınırları içerisinde kaldığı geriye kalan 35,40 m2 lik kısmın yolda kaldığı görülmüştür, mesken amaçlı kullanılan tek katlı bina taşınmazın batı kısmında bulunmaktadır, yığma inşa edilmiştir, çatılıdır, sobalı ısıtmalıdır, doğramalar pvc dir, 94,36 m2 alana sahiptir, yapılan 40-50 yıl önce yapılmıştır,

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.077.916,70 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 10:27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 17/07/2024 - 10:27

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 10:27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 13/08/2024 - 10:27

06/06/2024

(İİK m.114 ve m.126)                                                         

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02045214