T.C.

GÜLŞEHİR

SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Sayı      : 2019/304 Esas 22/05/2024

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;

Dahili davalı NEVŞEHİR İli, GÜLŞEHİR İlçesi, Tuzköynüfusuna kayıtlı, Adalet ve Zehra kızı 10/06/1992 doğumlu, 46918687728 T.C. No' luDUYGU ERTAŞ adına çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade edilmesi, yapılan araştırmalarda da dahili davalının adresinin tespiti mümkün olmadığından ilanen tebliğe karar verilmekle;

Açılan davanın duruşması 09/10/2024 Tarih 09:00'a bırakılmış olup "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz, ancak henüz mahkemeye sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halindeo delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği, iş bu ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi ve tensip zaptıyerinekaim olmak üzeretebliğ yapılmış sayılacağıihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02044125