T.C. NEVŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/114 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER              : Nevşehir Merkez Kaymaklı Kasabası

MEVKİİ                                  : Suvermez Yolu

PAFTA NO                              :

ADA NO                                  : 0

PARSEL NO                           : 10908

VASFI                                      : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ                        : 15.700,00

MALİKİN ADI VE SOYADI : Abdullah Altıntaş

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI                     : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Nevşehir İli Merkez İlçe ve Sorumluluğumuz Alanında Bulunan 153 Köyün Bina Kapı Numara Levhaları ile Duvar Tipi Cadde/So Nevşehir İli Merkez İlçe ve Sorumluluğumuz Alanında Bulunan 153 Köyün Bina Kapı Numara Levhaları ile Duvar Tipi Cadde/So

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ         :

a) Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

b) Açılacak bu davalara husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine yöneltilmesi gerekeceği,

c) Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil edileceği,

d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli adınıza Vakıf Bank Nevşehir Şubesi adına yatırılacağı,

e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi,

f) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24/02/2023