Örnek No:54*

T.C.

NEVŞEHİR

İCRA DAİRESİ

2024/70 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

              Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/70 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

70.000,00 ₺

1

Taşınır

1 Adet Silme Makinesi;

Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre; yeşil renkli silme makinesi, Elektrik kontrol panosu yok tüm bağlantıları eksik ve makinenin kullanılmadığı görülmüştür. Makinenin yüzey silme temizleme işleminde kullanıldığı belirlenmiştir. Birden çok parça ve bölümlerinde onarım ve tamirat yapıldığı gözlemlenmiş ve bağlantı elemanlarında kaynakların olduğu görülmüştür. Eksik parçaları olduğu gözlemlenmiştir. Marka veya model tespiti yapılamamış ve bilinmemektedir. Makinin üzerinde etiket, kabartma , seri numarası veya üretim numarası bilgileri yoktur.Genel anlamda yoğun paslanma ve deformasyon vardır. Makinehali hazırda çalışmaz durumdadır. Makinenin genel özellikleri belirlenmiştir. Muhtelif yerlerinde paslanma, deformasyon ve aşınmaların olduğu gözlemlenmiştir. Makineleringenel olarak değerlendirilmesi kanaatine varılmıştır.Keşif günü makine fotoğraflanmıştır.

420.000,00 ₺

1

Taşınır

1 Adet Pres Makinesi;

Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre;Mavi renkli pres makinesi, 5 pistonlu pres makinesidir. Pres makinesinin üstünde Özçelik Makina yazmakta olup, markası belirlenmiştir. Kapasite ve etiket bilgileri belirli değildir. Kullanılmadığı görülmüştür. Makinenin üzerinde yağ kaçakları gözlemlenmiştir. Makinenin genel özellikleri belirlenmiştir. Muhtelif yerlerinde paslanma, deformasyon ve aşınmaların olduğu gözlemlenmiştir. Makineleringenel olarak eğerlendirilmesi kanaatine varılmıştır.Keşif günü makine fotoğraflanmıştır.

320.000,00 ₺

1

Taşınır

1 Adet Ütü Pres Makinesi;

Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre; Mavi renkli 2 pistonluütü pres makinesidir. Makinenin bağlantı elemanlarında eksiklerin olduğu ve makinenin kullanılmadığı görülmüştür. Marka veya model tespiti yapılamamış ve bilinmemektedir. Makinin üzerinde etiket, kabartma , seri numarası veya üretim numarası bilgileri yoktur.Genel anlamda yoğun paslanma ve deformasyon vardır. Makinehali hazırda çalışmaz durumdadır. Makinenin genel özellikleri belirlenmiştir. Muhtelif yerlerinde paslanma, deformasyon ve aşınmaların olduğu gözlemlenmiştir. Makineleringenel olarak değerlendirilmesi kanaatine varılmıştır.Keşif günü makine fotoğraflanmıştır.

540.000,00 ₺

1

Taşınır

1 Adet Pres Makinesi;

Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre; Mavi renkli pres makinesi, 6 pistonlu pres makinesidir. Kapasite ve etiket bilgileri belirli değildir. Kullanılmadığı görülmüştür. Makinenin üzerinde yağ kaçakları gözlemlenmiştir. Kaynak ve onarım yapıldığı gözlemlenmiştir. Makinenin genel özellikleri belirlenmiştir. Muhtelif yerlerinde paslanma, deformasyon ve aşınmaların olduğu gözlemlenmiştir. Makineleringenel olarak değerlendirilmesi kanaatine varılmıştır.Çalışıp çalışmadığı bilinmemektedir. Keşif günü makine fotoğraflanmıştır

800.000,00 ₺

1

Taşınır

1 Adet Bamburi Plastik Hamur Makinesi;

Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre; Gri renkli 90lık bamburi, plastik hamur makinesidir. Bamburi takımını oluşturan makine ve ekipmanları sökülmüş, aynı alan içerisinde birbirinden bağımsız olarak durmaktadır. Makine çalışmaz durumdadır.Ekipmanlarında eksiklerin olup olmadığı bilinmemektedir.Marka veya model tespiti yapılamamış ve bilinmemektedir. Makinin üzerinde etiket, kabartma , seri numarası veya üretim numarası bilgileri yoktur.Genel anlamda yoğun paslanma ve deformasyon vardır. Makinehali hazırda çalışmaz durumdadır. Makinenin genel özellikleri belirlenmiştir. Muhtelif yerlerinde paslanma, deformasyon ve aşınmaların olduğu gözlemlenmiştir. Makineleringenel olarak değerlendirilmesi kanaatine varılmıştır.Keşif günü makine fotoğraflanmıştır.

MAKİNELERİN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Makinelerin genel olarak birçoğunun üzerinde imal yılı, seri numarası ve etiket bilgilerinin olmadığı gözlemlenmiştir.

Makinelerinyıprandığı ve aşındığı görülmüştür.

Makinelerin muhtelif yerlerinde ezik, çizik, paslanma, solma ve deformasyonların olduğu görülmüştür.

Hiç bir makine çalışır görülmemiştir, çalışıp çalışmadığı veya tüm fonksiyonlarını eksiksiz yerine getirebileceği bilinmemektedir.

Makinelerin mevcut durumu ve özellikleri belirlenerek piyasa fiyat araştırması yapılmıştır.

Piyasa fiyat araştırması yapılırken ürünlerin resen fiyatlarının belirlenmesi ve kıymet takdirinin yapılmasının uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

MENKULLERİN GÖRÜLEBİLECEĞİ ADRES: Cumali Özdemir(Yediemin)-Karacaören Köyü Nevşehir Küme Evleri No:10 Acıgöl/NEVŞEHİR

İhale alıcılarının satışa çıkarılacak menkulleri CUMALİ ÖZDEMİR(YEDİEMİN)-KARACAÖREN KÖYÜ NEVŞEHİR KÜME EVLERİ NO:10 ACIGÖL/NEVŞEHİR adresinde görebilme imkanları bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 10:39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 10/07/2024 - 10:39

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 10:39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 08/08/2024 - 10:39

04/06/2024

(İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın No ILN02044625