Valilik toplantı salonunda Vali Ali Fidan Başkanlığında gerçekleşen toplantıya KAPHİB yönetimi ve üyeleri katıldı.

Toplantıda, Vali İnci Sezer Becel’in Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişi olması nedeniyle KAPHİB Başkanlığı için seçim yapıldı.

Yapılan seçimde Vali Fidan oy çokluğuyla KAPHİB Başkanlığına seçildi. 

Editör: Ravza Nur Baydemir