Ey insan! Hani hakka kulluk?

Sen kaçan bir kölesin efendine dön. Evet Allah yoluna girene bu ayet yeter. Yalnız rabbine dön ve ondan razı ol. Bütün halinle ondan razı olduğunu ilan et. Rabbimiz hem aziz hem de celildir, her şeye sahiptir.

Her şeyi gözetir. En yakın olan O’dur.  O’nunla sabra devam et. Sabrı O’ndan kaçmakta arama.

 Ve sen yine denendiğinde ve yine kalbin daraldığından uzun uzun düşün ve hatırla yaratanını!

Bütün ümidin rabbin olsun. Kulluğunun farkına varıp herkese, her şeye, ebedi varoluş iste sonsuz aşk ve güzellik isteğine sadece ve sadece “Allah yeter”