Avanos Belediye Meclisi, 2023 yılı Aralık ayının Meclis Toplantısını, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8. Maddesi gereğince hazırlanan gündem maddelerini görüşmek üzere; 5 Aralık Salı günü saat 10.00’da Belediye Meclis Salonunda yapacak.

Toplantının gündem maddelerinde;2023 mali yılı bütçesinde yer alan fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arsında bütçe kodlarından aktarım yapılması durumu.

2023 mali yılı ek bütçe yapılması durumu. 2023 mali yılı gelir tarifesinin güncellenmesi durumu.

Avanos’ta park ve bahçeler düzenleniyor Avanos’ta park ve bahçeler düzenleniyor

2024 mali yılı gelir tarifesinin görüşülmesi durumu. 2024 mali yılı evsel katı atık tarifesinin görüşülmesi durumu.

2024 yılı geçici işçi vize teklif cetvelinin görüşülmesi durumu.

Mülkiyeti belediyeye ait olan arazinin satışı durumu.

Belediye norm kadrosunda değişiklik yapılması durumu.

Destek Hizmetler Müdürlüğünün çalışma usul ve esasları hakkında yönergenin görüşülmesi konuları yer alacak.

Kaynak: SELMA İVEN