Hümanizm nedir

İnsanın var olduğu her alanda bireyselciliğe önem atfeden hümanizmin temelleri antik Yunan’a kadar dayanmaktadır. Tanrı merkezciliğin geri planda olduğu hümanizmin ne anlama gediği merak ediliyor. Peki, Hümanizm nedir? Hümanizm ne demek? İşte detaylar…

Hümanizm ne demek

Hümanizm kelimesini merak edenler, ne anlama geldiğini öğrenmek isteyen insanlar Hümanizm ne demek? TDK sözlük anlamına göre Hümanizm nedir? Sorularının cevabını bulabilmek amacıyla internet mecralarında bulunan kaynakları tarıyorlar. Turkuaz Gazetesi olarak sizler için Hümanizm kelimesini araştırdık. İşte haberin detayları…

Günlük konuşma dilinde nadir duyduğumuz ya da hiç duymadığımız kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimelere bazen akademik, bazen terminolojik ve eski dönemlerden kalma olabiliyor. Türkçede de yapılarına, oluşumlarına göre farklılaşan pek çok kelime bulunur. İnternette yapacağınız kısa bir araştırma sonucunda hangi kelimenin ne anlama geldiğine dair bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu bağlamda Hümanizm nedir? Ne anlama gelmektedir? Sorularına cevap bulmak istiyorsanız haberimizi okuyabilirsiniz. İşte detaylar…

HÜMANİZM  NEDİR? TDK SÖZLÜK ANLAMINA GÖRE HÜMANİZM NE DEMEK? 

HÜMANİZM kelimesi bazı yerlerde karşımıza çıkması olası olan kelimelerden biridir.

Günümüzde çok az insan HÜMANİZM kelimesinin anlamını bilmektedir. Dolayısıyla anlamı bu kelimeyi ilk defa duyan herkes tarafından merak edilmektedir.

İnsanlar farklı kaynaklardan bu kelimenin anlamını araştırmaktadır.

HÜMANİZM ne demek?

Kelime kökeni Fransızca diline dayanan HÜMANİZM kelimesi, günlük konuşma dilinde çok sık kullanılmaması sebebiyle merak konusu haline gelmektedir. 

İnsanı odak noktasına alan Beşeriyetçilik, insancılık manalarını taşıyan hümanizm Rönesans dönemi ile ortaya çıkmıştır. Hümanizm düşünce akımına göre insan sevgisi yegâne önemli unsurdur. İnsanı tek ölçüt olarak kabul eden hümanizmde sorunların çözümü yine insandır.

Türkçe karşılığı insan-merkezcilik olan bu kavram hümanizma, insancılık gibi farklı isimlerde tanımlamalar yapılarak açıklanmıştır. Hümanizm, insana odaklanarak insanın gelişmesini amaçlar. Orta çağ düşüncesi olan tanrı- merkezciliği yok sayarak bireyi esas alır. Dünyevi görüşü savunan sekülirizm ile sıkı bir bağlantısı olan hümanizm, seküler bir hayat tavrını içselleştirir.

Rönesans dönemi ile gelişmeye başlayan bu akım ilk olarak 14.yy’da ortaya çıkmıştır. Bu dönemde insan temel alınarak, dünyadaki yeri ve anlamı  sorgulanmıştır.

14.yy’ ın sonlarına doğru kilise, insanın olduğu her alanda otoritesini kaybetmiştir. Kiliseye karşı özgür düşünceyi savunanlar sanatta, politika ve bilimde yeni biçimler ortaya çıkarmışlardır.

TDK’ye göre HÜMANİZM;

İsim, felsefe, Fransızca

İnsalcılık.