İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı, Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonunda geniş bir katılımla gerçekleşti.

Gerçekleşen toplantıya Nevşehir Valisi Ali Fidan, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) 2. Başkanı Av. Alişan Tiryaki, kent protokolü, STK ve oda temsilcileri, kurum ve kuruluşların yöneticileri de katıldı.

Whatsapp Image 2024 05 22 At 15.49.59“ULUSLARARASI HUKUKUN VARLIĞI TARTIŞMAYA BAŞLANMIŞTIR”

Mevcut insan hakları literatürünün uygulama ile uyuşmadığını belirten TİHEK İkinci Başkanı Alişan Tiryaki, “Uluslararası hukuktaki birçok düzenlemenin, sözleşmenin ve örgütlerin varlığının dünya üzerindeki adaletsizliğin giderilmesine katkı sağlayacağı düşünülürken tam tersi gerçekleşmiş ve insanlığın vicdanında uluslararası hukukun varlığı tartışmaya başlanmıştır.” dedi.

Gazze’de yaşanan katliama dikkati çeken Tiryaki, 7 aydan uzun süredir tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen katliamın dünyadaki adaletsizliğin ve acımasızlığın son örneği olduğunu söyledi.

“İNSAN HAKLARI DÜNYANIN GÖZLERİ ÖNÜNDE GAZZE'DE HEZİMETE UĞRADI”

Gazze’de yaşananların son insanlık trajedisi olduğunu vurgulayan Tiryaki, “Hastanelerin kamplarının Birleşmiş Milletler’e ait binaların bombalandığı, kadın, yaşlı çocuk ayrımı yapılmadan katliamların gerçekleştiği Gazze, hepimizin gözleri önünde yaşanan son insanlık trajedisidir. Sadece birkaç ay içerisinde 35 binden fazla insanın katledildiği bu soykırıma dünya vermesi gereken tepkiyi verememiş, özellikle insan hakları savunucusu olan batı toplumu her şeyi tükettiği gibi insan haklarını da burada maalesef tüketmiştir. İnsan hakları 21. yüzyılda tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de hezimete uğramıştır. Sözün değil, özgürlüğün, eşitliğin, adaletin ve en başta da hukukun bittiği yerdeyiz. En temel insan hakkı olan, yaşama hakkının vahşice yok edildiği bu süreçte küresel ve bölgesel insan hakları örgütleri ne yaptılar? Maalesef olumlu şeyler söyleyemiyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin şahsi düşüncelerini yansıtan insani duruşu ve uluslararası ceza mahkemesi tarafından alınan bazı cılız kararlar dışında etkili bir yol izlenemedi. Avrupa Birliği'nden ise hiç ses çıkmadı. Hatta Avrupa ülkelerinin bu ihlalleri alenen desteklediklerine şahit olduk.” diye konuştu.

Whatsapp Image 2024 05 22 At 15.49.59 (1)

“BİZLER, İNSAN HAKLARI KAVRAMI İLE YENİ TANIŞAN BİR MİLLET DEĞİLİZ”

Vali Fidan da,  uluslararası alanda bir ülkenin uygarlık seviyesinin o ülkenin bilim ya da teknoloji alanındaki başarıları kadar, insan haklarına gösterdiği saygıyla da ölçüldüğünü belirterek, “Bizler, insan hakları kavramı ile yeni tanışan bir millet değiliz.” dedi.

Türk milletinin asırlar öncesinde de insan hakları konusunda zamanının ilerisinde bir hayat tarzını benimsediğini ve etkileşimde bulunduğu topluluklara örnek teşkil ettiğini hatırlatan Fidan, “Bu da milletimizin inancı, kültürü ve diğer milli özelliklerini kaybetmemesinden kaynaklanmıştır.” diye konuştu.

“MASUMLARI ÖLDÜREN KATİLLERE KARŞI DURMAK TEMEL İNSANLIK VAZİFESİDİR”

Vali Fidan da, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarının dört bir yanında masumları öldüren katillere karşı durarak, mücadele etmenin temel insanlık vazifesi olduğunu söyledi.

“İNSAN HAKLARINDA UYGULAMALARIMIZLA DÜNYAYA ÖNDER OLACAĞIZ”

Doğal gaz üretimi bir yılda yüzde 113 arttı Doğal gaz üretimi bir yılda yüzde 113 arttı

Filistin başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda katliam yapanları ‘ahlaksız, vicdansız ve alçak’ olarak niteleyen Vali Fidan, “Katliamı yapanları destekleyenlerin yüzlerine gördüğümüz her yerde suçlarını haykırmak da tarihe karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. Uzun yıllar dünyaya dürüstlük ve insan hakları konusunda örnek olmuş aziz bir milletin torunları olarak çok çalışacağız, güçlü olacağız, adil olacağız, insan haklarında uygulamalarımızla dünyaya önder olacağız.” şeklinde konuştu

Valilik olarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusuna büyük önem verdiklerini kaydeden Fidan, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken temel hak ve özgürlüklerini güven içerisinde kullanmalarına imkân tanıyacak ortamı oluşturmak için de çaba gösteriyoruz.” dedi. 

Whatsapp Image 2024 05 22 At 15.49.59 (3)

Kaynak: RAVZA NUR BAYDEMİR