Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) ve Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25) 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlandı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım konularında, hibeye esas proje alt limitinin 1 milyon 1 lira, üst limitin ise 7 milyon lira olduğunu, KDV hariç hazırlanan proje bütçelerinde hibeye esas proje tutarının yüzde 50'sine hibe desteği sağlanacağını ve başvuruların 9 Aralık 2022 - 10 Şubat 2023 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacağını söyledi.

İl Müdürü Memiş, Ekonomik Altyapı Yatırımları ile ilgili olarak ise A İş Planı kapsamında 64 farklı makine/ekipmandan alım için başvuru yapılabileceğini, hibeye esas proje alt limitinin A İş Planında 5 bin lira, üst limitinin 500 bin lira olduğunu, B İş Planında alt limitin 50 bin lira, üst limitin 1 milyon lira olduğunu, KDV hariç hazırlanan proje bütçelerinde hibeye esas proje tutarının yüzde 50'sine hibe desteği sağlanacağını ve başvuruların 9 Aralık 2022 – 20 Ocak 2023 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacağını bildirdi.

Memiş, hibe desteği kapsamında değerlendirilecek 2022-2023 başvuru dönemi yatırım konularını şu şekilde sıraladı:

A- EKONOMİK YATIRIMLAR

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar, hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması.

Başkan Ağca, Kederoğlu'na konuk oldu Başkan Ağca, Kederoğlu'na konuk oldu

B- EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI

Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, bilişim sistemleri ve eğitimi, el sanatları ve katma değerli ürünler, ipek böceği yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı birim kooperatif ve birlikler ile bunların üst birlikleri için makine parkları, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği.