Gazze'de tarihin en büyük “soykırımı” uygulanıyor.

İsrail, Filistin topraklarını 7 Ekim tarihinden beri bombalamaktadır. İş katliam düzeyine ulaşmıştır.

Amerika, İngiltere, Fransa hariç bütün dünya tepki göstermektedir. Amerika’da üniversite öğrencileri sokak eylemlerine başlamıştır.

Netanyahu, Filistin'de tek bir Filistinli Arap kalmayıncaya kadar savaşacağını duyurmaktadır.

Peki neden?

Firavun döneminde “bozgunculuk” yaptıkları için Mısır’dan sürülmüşlerdir. Zorla Filistin'e (Kemani topraklarına) yerleşmişlerdir.

Roma döneminde aynı “bozgunculuğu” yaptıkları; hatta “peygamber katili” oldukları için “lanetlenmiş millet” olarak dünyanın çeşitli bölgelerine sürgün edilmiştir.

Bulundukları ülkelerde “el sanatları” ve “ticaretle” uğraşarak, o ülkenin en zenginleri olmuşlardır.

Öyle ki, yaşadıkları ülkelere yüksek faizle “borç” para bile verir hale gelmişlerdir.

Birleşmiş Milletler, bunlardan kurtulmak için “İkinci Dünya Savaşı'ndan” sonra Filistin'de “devlet kurmalarının” yolunu açmıştır.

Neden Filistin'de, Amerika'yı da arkasına alarak “tek bir Filistinli kalmayana kadar” savaşa devam edeceklerini açıklamışlardır?!

Adolf Hitler’in; “Türkler öyle bir millettir ki, eğer saldırırsak tamamını yok etmemiz gerekir. Yoksa bir tane bile hayatta bırakırsak, yeni bir devlet kurar ve intikamını alır. Dünyada savaşmayacağım tek ülke Türkiye'dir.” sözü manidardır.

İkinci Dünya Savaşı'nda bu zihniyetle Yahudileri “gaz odalarında” katliama tutmuştur. Bunu bildikleri için “tek bir Filistinli kalmayana kadar” savaşa devam edeceklerini açıklamışlardır.

Belli ki, “dünya sessiz kaldıkça”, “İslam ülkeleri sesini çıkarmadıkça” İsrail amacına ulaşacak! Sonra sıra kime gelecek?

“İngiliz Meclis-i Meb'usanı'nda Müstemlekat Nazırı, elinde Kur'an-ı Kerim’i göstererek söylediği bir nutukta;

"Bu Kur'an İslamların elinde bulundukça biz onlara hâkim olamayız. Ne yapıp yapmalıyız, bu Kur'an-ı onların elinden kaldırmalıyız; yahut Müslümanları Kur'an'dan soğutmalıyız" diye hitapta bulunmuştur.”

Hristiyan dünyasının İsrail'in yanında yer almasının -pek çok nedeninin yanında- birisi de işte budur?

Aynı “soykırım” bugün Çin'in işgal ettiği Türkistan'da da sürmektedir. Uygur Türk'ü kadınlara insanlık dışı uygulananları dünya sadece seyretmektedir. (“Türkistan'da Kadın Olmak” adlı yazımı Muşkara Haber gazetesinden mutlaka okuyun! Siz de iğreneceksiniz!..)