Yoksula ev olmuş aziz toprağın
Düşmeyen kalesin güzel Nevşehir.
Taş evde büyümüş çoluk çocuğun
Düşmeyen kalesin güzel Nevşehir.

.

Sende yaşayana hayatı verdin
Güzel insanın kahramandır, yiğidin
Kucak açtın bize umudu verdin
Düşmeyen kalesin güzel Nevşehir.

.

Yeniden can bulduk depremden sonra 
Yanımda oldun çektiğim zorlukta
Can veren binlerce fidanlarınla
Düşmeyen kalesin güzel Nevşehir.

.

Hacı Bektaş Veli ile  barıştın 
Tükenmez azmine sen bile şaştın
Nice engelleri, güçlüğü aştın
Düşmeyen kalesin güzel Nevşehir.

.

Hasan dağı kadar yücedir şanın
Hamiş'im güzeldir, senin her anın
Sonbaharın, yazın, kışın, baharın
Düşmeyen kalesin,  güzel Nevşehir.